👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grunderna i hälsa, kök och måltider. LÅ-20/21 År 4-6

Skapad 2020-09-22 12:39 i Öjersjö Storegård 5-9 Partille
Hem- och konsumentkunskap grundsärskolan år 4-6
Grundsärskola 4 – 6 Hem- och konsumentkunskap
Vi kommer bland annat att öva på viktiga grunder i hem och kök, dygnets måltider samt hur vi tillagar enkla maträtter och mellanmål.

Innehåll

Detta ska du öva på:  

 

Du ska få öva på att:        

- Tillaga några mellanmål och enkla maträtter. 

- Följa recept och instruktioner.

- Städa, diska och hålla rent i köket.

- Duka och plocka undan från bordet.

- Samarbeta med klasskamrat.

- Känna igen och benämna olika livsmedel, måltider och traditioner.

- Känna till sambandet mellan mat och kroppens hälsa.

- Återvinning och miljötänk.

 

Arbetssätt:

Vi kommer arbeta både praktiskt och teoretiskt i ett av köken på Utsikten. En stor del av lektionen går ut på att tillaga ett mellanmål som vi sedan äter tillsammans.

I arbetet ingår både självständiga uppgifter och samarbete med klasskamrater. 

Undervisningen sker dels muntligt med enkla instruktioner samt med stöd av text och bilder, ofta i form av symbolprogrammet SymWriter men även genom foton, illustrationer samt filmer.

Recepten är anpassade med tydliggörande bilder, symbolbilder och enkelt språk. 

Utöver hemkunskapsläraren finns stöd av vuxen vid behov.

Kunskapskrav

Kunskapskraven bedöms utifrån läroplanen.

 

Detta bedöms 

Det som bedöms är:

- arbetsprocess

- resultat

- utveckling

- förståelse

Du bedöms utifrån din individuella förmåga och förutsättningar.

 

Klara Hellberg; Hem- och konsumentkunskapslärare/ förskollärare 2020

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Samband mellan mat och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Planering av varierade och balanserade måltider, till exempel hur måltiderna kan fördelas över en dag. Konsumtion och ekonomi
  Hkk  1-6
 • Återvinning. Miljösymboler och lokala regler.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner som är betydelsefulla för eleven, till exempel vid firande av högtider. Ämnesspecifika begrepp
  Hkk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  Hkk  1-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  E 6
 • I arbetet medverkar eleven i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Hkk  E 6
 • Dessutom kan eleven bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
  Hkk  E 6
 • Eleven kan på ett delvis fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  C 6
 • I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
  Hkk  C 6
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierande och balanserande måltider.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till delvis fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Hkk  C 6
 • Eleven kan på ett väl fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
  Hkk  A 6
 • I arbetet använder eleven redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Hkk  A 6
 • Dessutom kan eleven föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierande och balanserande måltider.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till väl fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
  Hkk  A 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
  Hkk  A 6