Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 4 - New What's up - Unit A-C

Skapad 2020-09-22 12:58 i Villaskolan Kristianstad
Planering för Engelska i åk 4. Bok New What's up
Grundskola 4 Engelska
Här arbetar ni med Unit A-C i engelskboken.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

Tala, lyssna, läsa och förstå enkel engelska som presenteras i text och i tal. 

 

Begrepp/språkliga mål

Unit A - This is me

Att kunna presentera sig själv. 

Att kunna hälsnings och artighetsfraser. 

Att kunna ställa enkla frågor som passar när man träffar någon ny person. 

Att kunna räkna och känna igen talen 1-21 på engelska. 

Att kunna ord som beskriver familjen och dess medlemmar. 

Att kunna djur som man kan ha som husdjur.

 

Unit B - Happy Birthday

Att kunna berätta om saker man fått i present. 

Att kunna berätta om sitt hem och hur man bor. 

Att kunna be om hjälp. 

Att kunna säga sitt telefonnummer.

Att kunna säga vad klockan är.

 

Unit C - Time off

Att kunna ord för musikinstrument. 

Att kunna berätta om saker man har/samlar på/tycker om och vad någon annan har. 

Att kunna berätta om olika sporter och fritidsaktiviteter. 

Att kunna veckans dagar. 

 

Bedömning

Muntliga och skriftliga förhör av det eleverna har tränat på sker kontinuerligt.

Efter varje unit (tre kapitel) genomförs ett lite större test.

All aktivitet under lektionerna är viktig både muntligt och skriftligt.

 

Undervisning

Vi följer till en början vårt läromedel "New What´s up 4", kapitel för kapitel, för att lära känna både läromedlet och eleverna som är nya för oss. 

Vi arbetar med bildstöd, tala, lyssna, läsa och prata i par, grupp och helklass och i olika konstellationer, så att eleverna kan lära av varandra.

Vi leker även lekar, för att inspirera till att våga och vilja använda det engelska språket mer.

Läxorna och övningarna vi gör syftar alltid till att ha ett verkligt och meningsfullt syfte, att kunna använda det engelska språket de lär sig.

Boken vi använder finns på övningsmästaren och på inläsningstjänst så att eleverna kan lyssna på texter och övningar både i skolan och i hemmet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6

Matriser

En
Engelska åk 6 Lgr 11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
Skriva
* formulera sig och kommunicera i skrift * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du skriver enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du skriver enkelt och relativt tydligt med en viss röd tråd.
Du skriver enkelt och relativt sammanhängande med en röd tråd samt i någon mån anpassat till syftet.
Tala
* formulera sig och kommunicera i tal * anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
Du berättar enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du berättar och beskriver enkelt och relativt tydligt.
Du berättar och beskriver enkelt och relativt sammanhängande.
Samtala
* använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd
Du deltar i enkla samtal, t ex dialoger.
Du deltar i samtal.
Du bidrar till att föra samtal framåt.
Läsa och förstå
* förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Du läser och visar att du förstår det mest väsentliga innehållet i enkla texter.
Du läser och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar vissa detaljer i enkla texter.
Du läser och visar att du förstår såväl helheten som väsentliga detaljer i enkla texter inom olika genrer.
Lyssna och förstå
* förstå och tolka innehållet i talad engelska
Du lyssnar och visar att du förstår väsentliga delar av innehållet i tydligt talad enkel engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar vissa detaljer i tydligt talad engelska.
Du lyssnar och visar att du förstår helheten och väsentliga detaljer i tydligt talad engelska.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: