Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen i rörelse

Skapad 2020-09-22 13:09 i 243071 Förskolan Concordiavägen 29 Stockholm Skärholmen
Förskola
Vi på avdelning Gul har planerat varierande aktiviteter kring temat "kroppen i rörelse", där vi fokuserar på barnens rörelse både inomhus och utomhus.

Innehåll

 

En planering för det tematiska arbetet skapas utifrån den analys vi har gjort av observationsunderlaget (trespaltsdokumentationer, filmer) Planeringen ska innehålla konkreta exempel på målstyrda processer som vi vill hamna i tillsammans med barnen.

 

VAD? - vad ska vi stanna upp vid, fördjupa oss i, förundras över?

Arbetslaget har uppmärksammat att barngruppen tycker om att klättra, springa och utforska naturmaterial utomhus. Därför behöver vi fördjupa oss i hur barnen rör sig ute i naturen, samt vad barnen förundras över i naturen. Därav har vi bestämt att kalla vårt projekt för "kroppen i rörelse". 

 

VARFÖR? - vilket syfte har undervisningen? Koppla till Lpfö 18 (max två mål)

Undervisningen syftar till att ge barnen möjligheter att få förståelse för sin egen och andras kroppsfunktioner och rörelse i naturen kopplat till naturmaterialen. Med hjälp av rörelselekar kan barnen få möjlighet att bearbeta känslor, upplevelser och erfarenheter. Den lustfyllda leken stimulerar barnen i att hitta nya kunskaper. Därav kopplar vi dessa till två mål ur läroplanen (se nedan)

 

HUR? - hur ska vi undervisa med hjälp av en mängd olika uttrycksformer?

 • I skogen kan vi erbjuda olika aktiviteter så som olika uppdragskort, där barn får uppgifter kopplat till rörelse tillexempel att hitta olika saker som rullar och olika former tillexempel geometriska former, bokstäver och siffror och skapa dessa med hjälp av kroppen. 

 

 • Vi kan ha skattjakt, där barn får i uppgift att hitta olika geometriska former i naturen, eller måla olika stenar som barnen i små grupper får leta efter i skogen.

 

 • Barnen får reflektera och observera varandra, när de rullar för att sätta ord på deras känslor. Då kan vi ställa frågan om vad behövs för att rulla? och vad händer med kroppen vid rullandet?. Barnen ska få rulla med olika material exempelvis, löv, snö, med mera. 

 

 • Barn ska få känna med sina kroppar och utforska matematiska begrepp så som tyng, volym, lägesord, m.m. 

 

 • Barnen kommer att få möjlighet att använda digitala verktyg för att dokumentera sina iakttagelser som kan leda till reflektion. Under samlingstillfällen kan vi reflektera över barnens upplevelser.

 

 • Erbjuda barnen olika dansstilar och möjligtvis från olika kulturer och även utifrån barnens egna dansönskemål.

 

 • När det gäller leksituationer arbetar vi med gruppstärkande lekar, där alla barn får vara delaktiga efter egen förmåga och får förståelse för lekkoder. Exempel på några lekar exempelvis " kom mina kycklingar" eller "mästerbagaren", "vilka djur bor i vattnet och vilka djur som bor i skogen". 

 

 • Vi kan ha stor grupps reflektion med alla barn på samlingen, men även på våra läsgrupper efter läsvilan då kan vi sitta och reflektera med barnen i mindre grupper. Målet är att vi reflekterar en gång i veckan om det som rör vårt projekt och prata om vad som intresserar barnen för att ta oss vidare i projektet    

 

 

 

VEM? - vem ansvarar för vad?

Arbetslaget har en daglig dialog om vem som styr upp de målstyrda aktiviteterna så som utflykter, dans, undervisning, skapande m.m. 

Vi har ordnat ett schema där varje personal har ansvar för gruppaktiviteter anpassat efter barnens behov.

 

INKLUDERING - vilka extra anpassningar behöver vi göra för att alla barn ska kunna delta?

Mindre grupper, upprepning, tydlig information/ introduktion med hjälp av digitala verktyg och bildstöd, konkreta material och barnens egna reflektion under samlingstillfällen. 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: