Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och decimaltal

Skapad 2020-09-22 13:10 i Klagstorps skola F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Matematik
Vi ska arbeta med tal som är mindre än 1.

Innehåll

Mål med arbetet

Du ska:

 • kunna storleksordna bråktal
 • kunna addera bråktal med varandra
 • kunna växla mellan bråkform och blandad form
 • kunna räkna med del av antal
 • kunna förkorta och förlänga bråk
 • kunna jämföra och skriva decimaltal
 • kunna se och förklara sambanden mellan bråktal och decimaltal

 

Begrepp

 • antal
 • andel
 • bråkform
 • förlänga
 • förkorta
 • blandad form
 • decimalform
 • täljare
 • nämnare
 • kvot
 • halv
 • tredjedel
 • fjärdedel
 • tiondel
 • hundradel
 • decimaltal
 • decimal
 • procent

 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att:

 • arbeta med konkret materiel för att se delar och helhet
 • diskutera hur man kan dela upp en hel i lika stora delar
 • diskutera hur man bildar bråktal
 • använda laborativt material för att dela upp bråk
 • jämföra bråk
 • arbeta med olika problemlösningsuppgifter med bråk 

Visa din kunskap - bedömning

Du visar att du kan genom att vara aktiv när vi arbetar gemensamt, i grupp och enskilt. Vi kommer också att ha ett test i slutet av arbetsområdet. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: