Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstider

Skapad 2020-09-22 13:29 i 045011 Förskolan Trollflöjten Stockholm Hässelby-Vällingby
Årstiderna
Förskola
Vi upplever och undersöker årstiderna tillsammans!

Innehåll

MÅL

Avdelningens mål:

 • Att barnen lär sig olika årstidsbetingade ord (språk).
 • Att barnen får möjlighet att uppleva årstidernas skiftningar på olika sätt.

Vi strävar efter:

 • Att barnen får en grundläggande förståelse för årstidernas skiftningar.

 

METOD - GENOMFÖRANDE

Vi utgår från läroplanen och läroplansmålen i planeringen av verksamheten för att få in utbildning och lärande i vårt temaarbete. 

Aktiviteter för att nå målen:

 • Promenader där vi tittar på och upplever årstiden
 • Insamlande av årstidstypsikt material
 • Experiment (NTA)
 • Teknik (IKT) 
 • Skapande i olika former 

 

DOKUMENTATION

Hur dokumenterar vi gruppens utveckling mot målet:

 • Observation
 • Viss dokumentation i form av foto  (bilder på görande och lärande)
 • Reflektion i arbetslaget
 • I dagliga dialogen med föräldrarna -Vad ser vi?, Vad ser ni?

Hur dokumenterar vi den individuella utveckligen mot målet:

 • Viss dokumentation i form av foto (Bilder på görande och lärande)
 • Viss dokumentation i text (citat, reflektioner, tankar m.m.)

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Hur ser vi att målet är nått?:

 • Vi strävar efter att barnen på olika sätt utifrån sina förutsättningar visar intresse för naturen och årstidstypiska aktiviteter och föremål 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: