Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor: läsa ,skriva ,berätta och spela teater

Skapad 2020-09-22 13:49 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Vetenskapliga och psykologiska studier har visat att berättelsen är en av de viktigaste faktorerna som bidrar till att bygga barnets personlighet och bilda hans tendenser, övertygelser och idéer, och berättelsen hjälper till att implantera värden i Barnmedvetenhet och hjälp barnen att upptäcka sig själv och bygga upp sina drömmar och ambitioner& Teater bidrar till personlig utveckling.

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du först att läsa och analysera många sagor . Efter det kommer du att få planera och skriva din egen saga.Du kommer också att träna på att spela teater

 • Du ska använda lässtrategier för att förstå, tolka och analysera sagotexter.
 • Använda strategier för att skriva en egen saga med anpassning till dess typiska uppbyggnad och språkliga drag. 
 • Kunna skriva och bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • Skriva enligt  språkets strukturer med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Återberätta händelser och sagor för varandra.
 • Den  arabiska kulturen -
 • Jämföra det svenska och det arabiska språket

 • Spela upp teaterstycket för klassen.

   

  • Du ska Spela upp teaterstycket för klassen.

Matriser

Ml
Arabiska: läsa ,skriva och berätta

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa med flyt
Du kan läsa olika sagor för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt
Du kan läsa olika sagor för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa olika sagor för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Ny aspekt
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar jag grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och diskutera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar jag god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar jag mycket god läsförståelse.I texterna använder jag grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Ny aspekt
skrifa
Du skriver på ett enkelt sätt så att man förstår vad din text handlar om. Du kan på ett enkelt sätt beskriva personer och miljön i er saga. Du kan använda viktiga regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt. Du använder skiljetecken på ett ganska bra sätt.
Du skriver med viss variation och visar att du har ett bra ordförråd. Du kan på ett tydligt sätt beskriva personer och miljön i er saga. Du kan använda viktiga regler för hur man skriver på ett bra sätt. Du stavar bra.
Du skriver med variation och visar att du har ett mycket bra ordförråd. Du kan på ett mycket tydligt sätt beskriva personer och miljön i er saga. Du kan använda viktiga regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt. Du stavar mycket bra.
Ny aspekt
Resonera om modersmål & svenska
Du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett enkelt sätt
Du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett utvecklat sätt
Du kan jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk på ett välutvecklat sätt
Ny aspekt
TALA
Du ställer frågor och framför egna åsikter.
Du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs relativt väl.
Du ställer frågor och framför egna åsikter så att samtalet förs väl
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: