Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lilla aktuellt

Skapad 2020-09-22 14:00 i Sandarne skola Söderhamn
Grundskola 2 – 3 Samhällskunskap Svenska
I perioder kommer vi att under läsåret att titta på programmet "Lilla Aktuellt Skola". I anslutning till programmet kommer du få möjlighet att samtala & reflektera över aktuella världshändelser.

Innehåll

 

 

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi tittar på TV programmet "Lilla Aktuellt skola".
 • Efter programmet samtalar vi om de nyheter som tagits upp.
 • Eleverna får möjlighet att berätta om egna erfarenheter som anknyter till nyheterna.
 • Eleverna får möjlighet att uttrycka åsikter och ståndpunkter.
 • Eleverna får möjlighet att samtala/diskutera i grupp.
 • Vi reder ut begrepp, olika ståndpunkter, för- & nackdelar mm

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Sh  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  Sh  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  Sh  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  Sh   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  Sh   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3

Matriser

Sv Sh
Självskattning Lilla Aktuellt

Stämmer inte
Stämmer delvis
Stämmer helt
Jag kan ge exempel på demokrati i skolan
Jag ställer frågor när vi diskuterar olika världshändelser
Jag talar om vad jag tycker när vi diskuterar olika världshändelser
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: