Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa år 6 ute ht 20

Skapad 2020-09-22 14:11 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 6 Idrott och hälsa
Idrott utomhus v.34-43

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 

* att utveckla en allsidig rörelseförmåga i de olika momenten
* att anpassa dig efter olika väderförhållanden och miljöer
* att prova många olika aktiviteter och lekar i varierande utemiljö
* att utveckla begrepp som gör det möjligt att ta ställning till idrott, hälsa och livsstil
* att utveckla din samarbetsförmåga och respekt för andra
* att få en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga
* att träna olika friidrottsgrenar
* att träna på att passa kartan och orientera dig i närmiljön

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas:


* Din rörelseglädje och vilja att utvecklas i de olika moment vi övar

* Ditt samspel med andra under olika förhållanden och aktiviteter
* Din förmåga att med hjälp av kartans färger, symboler och karttecken förstå uppbyggnaden av en karta och att du med hjälp av detta kan orientera dig i bekanta miljöer, passa kartan och håller tumgreppet
* Din förklaring till vad uppvärmning är


Detta kommer bedömas genom observation under idrottslektionerna.

Vi tittar på om du: 

* med ett gott rörelsemönster försöker och är aktiv under lektionernas alla delmoment. 

* med hänsyn och respekt får med dig andra och hjälper till så att alla känner sig delaktiga i de moment vi övar.


* vet vad olika färger och karttecken betyder samt är med i diskussioner om kartans uppbyggnad. Om du kan passa kartan och vet hur man håller tumgreppet.

* deltar i uppvärmning och om du kan förklara varför uppvärmning är viktigt

 

Undervisning och arbetsformer

Vi startar terminens första veckor blandade aktiviteter. Du kommer få prova olika friidrottsgrenar som t.ex längdhopp, kulstötning, 60 meter, spjutkastning och häcklöpning. Dessutom ska du träna på att passa kartan, hålla tumgreppet och lära dig fler karttecken för att nå målen för orienteringen.

Vi kommer prova på många olika idrotter och lekar, med och utan boll, stafetter, tävlingar, samarbetsövningar, konditionsövningar i olika miljöer.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor, såväl med som utan digitala verktyg. Kartors uppbyggnad och symboler.
  Idh  4-6
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: