Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

naturbingo

Skapad 2020-09-22 14:18 i Slättängens förskola Kristianstad
Förskola
Naturbingo eller skattjakt där barnen kan både enskilt och i grupp leta olika naturföremål. Det kan vara i olika nivåer och teman beroende på barnens erfarenheter och kompetenser. Naturbingo

Innehåll

Genom att presentera olika naturföremål i ett naturbingo utmanas barnen på olika sätt.

Genom att läsa av bilden och sedan samtala kring vart föremålet kan vara någonstans, vi samtalar kring vad föremålet heter och hur det ser ut och känns.

Olika erfarenheter och kompetenser tar aktiviteten vidare och barnen kan delge varandra i en grupp eller utmana sig själv. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: