Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagan om vanten Grupp Orange

Skapad 2020-09-22 14:23 i Kastanjealléns förskola Halmstad
Förskola
Vi har valt att arbeta utifrån sagan om vanten. Syftet att arbeta med en gemensam saga är att barnen får möjlighet att utveckla språket och samspelet med varandra.

Innehåll

VAR ÄR VI?
(En nulägesbedöming/ vad gör barnen nu, vad finns det för behov i gruppen? Kopplat till projektet.)

Pegasus består barn i åldern 3-5 år. Vi arbetar  i 3 par med ca 13 barn i varje grupp och 2 pedagoger i varje grupp. I samband med projektet har vi valt fokusområde kring språkutveckling och språkförståelse. Vi har flera barn med ett annat modersmål och för att alla ska inkluderas arbetar vi med bilder och tecken som stöd. Alla barn ska känna sig delaktiga och få bästa möjliga förutsättningar till positiv och nyfiken undervisningsmiljö. Barnen visar intresse för bokstäver, djur, antal, färger, skapande, mönster, rörelse och motorik. Vi kommer utifrån barnens intresse använda dessa i vårt projekt sagan om vanten.

 

VART SKA VI?
(Skriv utifrån nulägesbedömningen syftet med planeringen kopplat till läroplansmål)

Värdegrund, Samspel, Språk, Lärandeidentiteteten. 

Utifrån de intressen vi sett hos barnen vill vi skapa och ge förutsättningar i undervisningstillfällen för barnen att utveckla sin förmåga att samspela, turtagning, använda kommunikation och varje barn får tillit till sin egen förmåga.

 

HUR GÖR VI?
(Vilka aktiviteter planeras att genomföras och på vilket sätt?)

Vi kommer skapa undervisningstillfällen utifrån projektet Sagan om Vanten.

Läsa och berätta sagan med och utan bildstöd och tecken som stöd.

Vilka är de olika djuren?

Musik.

Rim och ramsor.

Skapande.

Digitalt skapande.

Motorik.

Dramatisera.

Utflykter.

Matematik.

Språkförståelse.

Samspel.

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: