Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fordon/ pall åk 8 Läsåret 20/21

Skapad 2020-09-22 14:33 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Slöjd
I årskurs 8 kommer eleverna att tillverka ett fordon eller pall, detta är ett obligatoriskt arbete där ett av fokusområdena är att eleverna ska jobba självständigt utifrån instruktioner och egna idéer.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen:

 

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat.

 

 

 

Ämnets syfte

  • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och

 

Centrala innehåll:

 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

  • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Slöjdens arbetsprocesser

·                 Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

 

 

 

Arbetssätt och undervisning:

Arbetet startar med att eleverna får en genomgång av arbetet och hur det kommer att bedömas. Arbetet med fordon/ pall bygger på att eleven följer en instruktion till det arbete de har valt och en av förmågorna som bedöms är hur eleven löser/ väljer teknik och verktyg. Alla arbeten är uppbyggda så att flera delar är beroende av varandra och att mått och utseende därför är viktigt såsom likformighet och passform.

 

 

 

Redovisning/bedömning:

Eleven får löpande respons på sitt arbete för att lättare kunna utvecklas och nå högre mål. Efter att arbetet är klart kommer bedömningsmatrisen att fyllas i för att förtydliga vilka förmågor eleven visat under arbetet för att lättare kunna utvecklas till kommande arbete.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: