Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hugga en enkel skål och svarva en snurra

Skapad 2020-09-22 14:39 i Söraskolan Österåker
Grundskola 5 Slöjd
Vi hugger en skål i al eller lind och provar svarven genom att tillverka ett gyro (snurra).

Innehåll

I år 5 får du hugga en skål och prova på att svarva en snurra:

Varför:

 • Du övar de här förmågorna:

Analysförmåga - du bedömer kvaliteten på din skål och snurra och ger omdömen om hur din arbetsinsats påverkat ditt slöjdarbete, du berättar varför du gjort olika val.

Kommunikativ förmåga - du berättar om ditt slöjdarbete i slöjddagboken och när du förmedlar dina idéer till mig.

Begreppslig förmåga - du lär dig vad begreppen som hör till uppgiften betyder, du använder dem när du talar och skriver. 

Metakognitiv förmåga - du försöker hitta lösningar och vågar pröva dig fram.

Procedurförmåga - du använder dig av och kombinerar gamla och nya kunskaper

Hur /Arbetsgång:

Elev sågar ut en bit al eller lind som ska vara 15 x 10 cm som nu är vårt skål-ämne.

Elev raspar och filar de sågade ändarna. Så att hörnen blir räta ( 90 grader).

Elev hyvlar sidorna släta och raka.

Elev hyvlar botten slät och rak.

Elev ritar på med strykmått med anhållet mot botten så att vi får linjer som vi kan hyvla uppsidan rät.

Elev hyvlar uppsidan så att skål-ämnet nu blir ett s.k. "rätblock".

Elev ritar rundningar på hörnen (båda sidor och alla hörn) med mall och raspar hörnen så de blir rundade.

Läraren hjälper er att rita ut linjer som markerar området som ska gröpas ur till skålform

Elev och lärare borrar ett 40 mm hål för att underlätta urgröpning av skål-ämne.

Elev sätter fast skål-ämnet med bänkhakar i baktång och börjar hugga med håljärn och klubba för att gröpa ur skålform (OBS HUGG ALLTID IFRÅN DIG!)

Efter urgröpning signerar eleven skålen med glödstiftsapparat. 

 Skålen slipas och ytbehandlas av elev.

 

Snurran (gyro)

Samtidigt med arbetet med skålen så tillverkar eleven ett svarvämne som används när eleven någon gång under terminen går in och svarvar.

Elev sågar ut en kvadratisk bit 12 x 12 cm av en 1,5 cm tjock bräda.

Elev ritar kryss mellan kvadratens hörn.

Elev ritar ut kvartscirklar med passare utgående från kvadratens hörn och som når fram till mitten (krysset).

Elev förbinder kvartscirklarna med varandra i hörnen 

Elev sätter fast kvadraten (snurrämnet) mellan bänkhakarna så att hen nu kan såga av hörnen så att vi får en åttahörning (oktagon). 

 

Elev och lärare monterar upp snurrämnet (nu oktagon) i pelarborrmaskin och borrar ett 6 mm hål i centrum.

Under termin svarvar elev.

 

Bedömning:

Jag bedömer hur noggrann du är, hur du använder redskap och verktyg, att du tar ansvar för att komma framåt i ditt arbete, att du kan berätta om ditt slöjdarbete. Du blir bedömd i allt arbete du gör på lektionerna och det du berättar muntligt och skriftligt om ditt slöjdarbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.
  Sl  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: