Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges geografi åk 4

Skapad 2020-09-22 15:14 i Sjökarbyskolan Österåker
Tema om Sveriges geografi utifrån läromedlet "Koll på Sverige" och URs programserie "Geografens testamente".
Grundskola 4 Svenska Geografi SO (år 1-3)
Du kommer att studera Sverige och se på landets läge och vilka grannländer vi har. Du kommer att lära dig om hur vårt land är indelat och vad som skiljer Sveriges olika delar åt. Du kommer att få följa med Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på en rafflande skattjakt genom Sverige för att hitta de sju nycklarna till Mary Diana Graafs mytomspunna laboratorium.

Innehåll

Mål

Du ska:

 • känna till hur Sveriges natur skiljer sig från olika platser i landet.
 • känna till hur Sveriges befolkning är fördelad samt dra några konsekvenser av vad det innebär.
 • kunna Sveriges landskap med namn och läge samt några orter, berg, hav och vatten.
 • kunna grannländerna med namn och läge.
 • kunna begreppen: Norrland, Svealand, Götaland, norr, öst, syd, väst, barrskog, lövskog, skärgård, fjäll, tätort, jordbruk, skogsbruk och naturtillgång.

 

Undervisning och bedömning

I TV-serien "Geografens testamente - eller Den stora Sverigeresan" kommer du att följa med Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på en rafflande skattjakt genom Sverige för att hitta de sju nycklarna till Mary Diana Graafs mytomspunna laboratorium. Efter varje avsnitt kommer du att få arbeta med frågor för att fördjupa dina kunskaper. Du kommer också att få träna på att använda kartbok.

Under arbetsområdet kommer du att få skriva en egen faktatext om ett av Sveriges landskap.
Du kommer då att arbeta efter följande arbetsgång:

 1. Samla in fakta om ditt landskap (läsa texter, se på film) och skriva ner stödord i en förutbestämd mall.
 2. Utgå från mallen och skriva en egen faktatext om landskapet. 
 3. Redovisa ditt landskap genom en muntlig presentation.

Du kommer även att arbeta med några internetsidor för att fördjupa dina kunskaper om Sverige, t.ex. webbmagistern, seterra och elevspel.

Arbetsområdet avslutas med ett kartkunskapsprov.

Jag bedömer dina förmågor och kunskaper och fyller i matrisen nedanför. Bedömningen gör jag för att vi tillsammans ska få en bild av hur dina kunskaper och förmågor utvecklas. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6

Matriser

Sv SO Ge
Sveriges geografi år 4

Nivå 1
Nivå 2
Sverige - namngeografi
Läge på landskapen samt orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet läge på några av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med säkerhet läge på flera av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Sverige - namngeografi
Namn på landskapen samt orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet namn på några av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Du kan med viss säkerhet namn på flera av landskapen samt några orter, berg, hav och vatten.
Väderstrecken
Kunna de fyra väderstrecken.
Du kan namnge de fyra väderstrecken.
Du kan namnge de fyra väderstrecken och kan med viss säkerhet ange vilken riktning de har.
Kartan
Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler. Kunna använda en kartbok för att söka information.
Du kan förklara vad några av färgerna och kartsymbolerna betyder. Du kan med hjälp söka information i en kartbok.
Du kan förklara vad flera av färgerna och kartsymbolerna betyder och kan med viss hjälp använda dig av dessa för att hämta information från en karta. Du kan med viss hjälp hitta information i en kartbok.
Sveriges befolkning
Fördelningen av Sveriges befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med hjälp ge någon orsak till fördelningen och beskriva någon konsekvens av denna.
Du känner till fördelningen av Sveriges befolkning och kan med viss hjälp ge några orsaker till fördelningen och beskriva några konsekvenser av denna.
Begrepp
Du använder geografiska begrepp som t.ex. naturtillgång och klimat på ett enkelt sätt när du talar eller skriver om geografi.
Du använder geografiska begrepp som t.ex. naturtillgång och klimat på ett utvecklat sätt när du talar eller skriver om geografi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: