Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik

Skapad 2020-09-22 15:37 i Stallbackens förskola Ludvika
Teknik och naturvetenskap med 4-6- åringar på vår avdelning
Förskola
Vi arbetar på olika sätt med naturvetenskap och teknik med barnen på vår avdelning i åldern 4-6 år, inom områdena luft, vatten, ljud och ljus.

Innehåll

 

Var är vi?

Vi har nyligen startat en ny termin med en ny barngrupp på avdelning 3 där barnen är mellan 4-6 år gamla. Vi har delat gruppen i 3 små grupper där vi kommer att arbeta lite extra med olika aktiviteter och områden utifrån läroplanens innehåll 3 dagar i veckan, utöver vårt dagliga utforskande och "här och nu"- arbete där vi upptäcker och lär tillsammans med barnen utifrån deras intressen, funderingar och nyfikenhet.

Vi på avdelning 3 har i nuläget inte tillgång till de s.k. "NTA- lådorna" med olika arbetsmaterial och experiment ("Naturvetenskap och teknik för alla") men kommer på andra sätt att arbeta kring de ämnen som ingår i detta; luft, vatten, ljud och ljus.

 

 

Vart ska vi?

Varje barn ska få möjligheten att vidga och utveckla sin kännedom och förståelse, sina tankar och sin kunskap inom naturvetenskap och teknik genom att i dels gruppaktiviteter men även under andra tillfällen få prova på olika experiment och på andra sätt arbeta, diskutera och reflektera kring områdena luft, vatten, ljud och ljus.

 


Hur gör vi?

Några gånger i månaden ska vi med varje grupp arbeta kring var och ett av de fyra "NTA"- områdena luft, vatten, ljud och ljus genom olika enklare experiment och diskussioner anpassade till barnen i gruppen, där vi tillsammans upptäcker, lär oss om och utvecklar vår förståelse för dessa fyra olika naturvetenskapliga områden, som även naturligt finns runt omkring oss varje dag. Vi kommer även att försöka belysa detta spontant med barnen när olika situationer uppstår och då ta tillvara på deras intresse kring detta.

Inom "Ljud" kommer vi att lyfta vad ljud gör med oss, hur vi kan göra för att få en bra ljudmiljö. Vi har förut för några år sedan arbetat med "Ljudit" med barnen på förskolan, som ett tema kring just vår miljö och vårt välbefinnande som påverkas av ljud, och det kommer vi att lyfta med barnen i vårt arbete inom naturvetenskap, för att utveckla förståelsen för hur vi blir påverkade av olika ljud och vad vi kan göra för att må bra. Vi har ett elektroniskt "Öra" som indikerar för höga ljud genom att lysa i färgen röd, och när ljudnivån är på en okej nivå lyser det grönt. Detta kommer vi att använda oss av på gymnastikpass t.ex. Vi kommer att lyssna på hur olika saker låter och gissa vad det är, vi kommer att träna på att viska, och att använda öronen aktivt m.m.

Inom området ljus kommer vi att använda oss av ficklampor, mörker, dagsljus, reflexer m.m. i olika sorters experiment.

Inom området vatten och luft kommer vi att prova på olika experiment och övningar med ballonger, att blåsa med hjälp av vår mun, skapande aktiviteter med färg och vatten m.m.

 

Vårt arbete dokumenterar vi med foton och barnens tankar och reflektioner.

 

 

Hur blev det?

Med hjälp av vår dokumentation (foton och barnens tankar och reflektioner) reflekterar vi kontinuerligt kring vårt arbete, hur det gått, vart vi kommit och hur vi går vidare.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: