Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek-Levi 2020

Skapad 2020-09-22 15:34 i Backen Dibber Sverige AB
Förskola
Lek i undervisningen för barn mellan 3-6år

Innehåll

 

Pedagogisk planering

 

 

 

Vad ska läras ut? 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla…

 

… självständighet och tillit till sin egen förmåga,

 

… fantasi och föreställningsförmåga,  

 

… öppenhet, respekt solidaritet och ansvarstagande,

 

 

 

Leken är den central del i alla barns utveckling och lärande. Leken ska genomsyra verksamheten och undervisningen för att ge varje barn förutsättningar att utveckla sitt bästa jag.

 

 

 

Varför?

 

Syftet med undervisningen är att väcka barnens intresse för flera oråden samt brädda deras nyfikenhet och kunskap.

 

 

 

Hur ska undervisningen genomföras?

 

Undervisningen sker i planerade tillfällen i mindre grupper. Barnen från vallmo, blåklint och humle delas in i mindre grupper och undervisas i dessa. Barnen ska erbjudas nya erfarenheter och upplevelser därav är alla lektionstillfällena olika och inspirerade av varandra. Barnen kommer att erbjudas en möjlighet till reflektion, kommunikation, fantasi och föreställningsförmåga.

 

 

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

 

Reflektionen sker tillsammans både i bilder på väggarna och i samtal. Reflektion är inplanerad i början av varje lektionstillfälle under samlingen, därefter har vi även spontan reflektion vid andra tillfällen.

 

 

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 

Undervisningen i Lek-levi sker av ansvarig pedagog (Lina) om inget annat delges

 

 

 

Av vem?

 

Pedagogen som ansvarar för undervisningen ansvar även för dokumentationen och reflektionen för lektionens tillfällen.

 

 

 

Vad är målet med undervisningen?

 

Målet med undervisningen är att ge varje barn förutsättningar att utvecklas och lära sig. Genom leken erbjuder vi ett lustfyllt lärande som barnen kan ta del av och skapa nya erfarenheter.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: