Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Målarbete - språk

Skapad 2020-09-22 17:49 i Regnbågen Degerfors
Förskola
Språk

Innehåll

Mål från LPFÖ: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. Intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

 

Utvecklat målområde: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kommunikation.

 

Nedbrutet mål: Ge barnen förutsättningar att utveckla sin kommunikation med ord och tecken via barnsånger

 

Syfte: Att kunna göra sig förstådd. Det gynnar den sociala förmågan, att vi kan förstå varandra. Det minskar konflikter mellan kompisar. 

 

Förståelse: Att ord och tecken hänger ihop, se ett sammanhang.

 

Förmågor: Lära sig innebörden i tecken och använda dem i andra sammanhang.

 

Metoder: Sångsamling, språklådor, tecken och SKUA. 

 

Vetenskaplig grund: Det visade sig tydligt, både i intervjuerna och vid observationerna, hur viktig musiken är för språkutvecklingen. Genom musiken tog barnen del av språket på ett sätt som de inte gör vid samtal. Fraser, ord och meningar från sånger snappades upp av barnen och användes sedan vid deras spontana lekar. 

 

Källa till forskningen: https://www.lararen.se/forskolan/forskning/musik-ska-spela-roll-i-forskolan

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: