Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling - Sopsamlarmonster

Skapad 2020-09-22 17:45 i Östervåla förskola Leklandia Heby
Förskola
Pedagogisk planering för hållbar utveckling med hjälp av sopsamlarmonster.

Innehåll

Tema: 

Sopsamlarmonster 

 

Bakgrund: 

Vi kommer att arbeta med detta tema sex veckor framöver. Det är från ett fokusmål utifrån Agenda 2030; Mål 12 - hållbar konsumtion och produktion. 

 

Förväntat resultat:

Vi vill på ett lekfullt, spännande och lustfyllt sätt göra barnen medvetna om en början till förståelse för sophantering/återvinning för en hållbar utveckling och väcka barnens intresse för hur de kan sortera sitt matavfall/sopor. Även en början till förståelse för återanvändning av olika material. 

 

Utbildning/undervisning:

Vi kommer att arbeta i mindre små grupper där vi kommer att ha fokus på fyra monster; Kompostina, Flamman, Plastis och Pappis. 

Vi går på promenader kontinuerligt där vi letar skräp som vi plockar och tar med till förskolan och sedan sorterar.

Vi sopsorterar plast, kartong, papper och metall tillsammans med barnen med hjälp av sopsamlarmonstrena. Vi har märkt upp med sopsamlarmonstrena på lådorna som vi har på avdelningen men även utomhus i större kärl. 

Dramatisering och läsa flanosaga om de fyra olika sopsamlarmonstrena.

Samtala om vikten av att återbruka vårt material som vi har på förskolan och skapa med använt material. 

Uppgifter

 • Vecka 41

 • Vecka 42

 • Vecka 43

 • Vecka 44

 • Vecka 45

 • Vecka 46

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: