Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vektor

Skapad 2020-09-22 19:14 i Mo skola Söderhamn
Grundskola F – 3 Matematik
Under höstterminen kommer du att arbeta med Vektor. Vektor är en app som hjälper dig att träna din förståelse för matematik. Du kommer att få träna på grundläggande taluppfattning, addition, subtraktion, geometri och problemlösning. I Vektor kommer du även att få träna ditt arbetsminne och din förmåga komma ihåg instruktioner.

Innehåll

Förväntat resultat

När du arbetar med Vektor strävar du mot att nå följande mål och kunskapskrav i matematik årskurs 3:

  • taluppfattning inom talen 0-200
  • förstå udda och jämna tal
  • förstå positionssystemet (ental, tiotal, hundratal)
  • känna igen geometriska former och se deras likheter och skillnader
  • följa mönster
  • förstå och använda likhetstecknet
  • förstå och använda matematiska begrepp inom addition och subtraktion
  • strategier vid problemlösning (välja metod, utföra beräkningar, rimlighetsbedömning) 

 

Hur du kommer att arbeta

Du kommer att få arbeta enskilt med appen Vektor ca en gång i veckan, 30 minuter varje gång. Ett par gånger under terminen kommer vi att stämma av och se hur det går. Vi kommer att prata om hur du tycker att det är att spela Vektor och vad du tycker att du har lärt dig. 

 

Hur ditt arbete kommer att bedömas 

I min bedömning tittar jag på hur det går för dig när du spelar Vektor. Med hjälp av statistik (uppgifter) från de som har tillverkat Vektor ser jag hur många rätt och fel du gör och hur långt du har kommit i spelets olika delar. Jag använder sedan den informationen för att stötta dig vidare i din kunskapsutveckling. 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: