Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska, Skriva - Återberättande text, åk 4

Skapad 2020-09-22 19:58 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Svenska
Skrivrummet är utarbetat för att hjälpa elever i åk 4, 5 och 6 att utveckla sitt skrivande så att de kan nå kunskapskraven för skrivande. Det bygger på en metod (cirkelmodellen) där jag som lärare stötta eleverna under varje steg i skrivprocessen och på så sätt ger dem möjlighet att behärska en rad olika typer av texter. I arbetet utgår vi från helheten, texten, och går sedan vidare till styckesindelning, meningar och ord. Återberättande texter har till syfte att återge en serie händelser i tidsföljd. De förekommer tillexempel vid dagboks- och brevskrivning, när man återberättar semesterminnen, vad som hänt på en utflykt eller när man vill återge hur man löste ett matematiskt problem. I åk 4 handlar de återberättande texterna om att återberätta självupplevda händelser.

Innehåll

Vad? Centralt innehåll i undervisningen – Du ska få lära dig att:

-          skriva en återberättande text i flera steg:

·       I steg 1 ska du få lära dig förstå syftet med en återberättande text och få kunskap om hur innehållet är organiserat med en inledning, händelserna i tidsföljd (kronologisk ordning med hjälp av tidsord) och en avslutning.

·       I steg 2 ska du få lära dig att känna till typiska språkliga drag och grammatiska konstruktioner som förekommer i en återberättande text, som till exempel vilket tempus du ska använda och hur du kan variera och bygga ut meningarna.

·       I steg 3 ska du få öva på och använda det du lärt dig om återberättande texters struktur och språkliga drag samt planera och återberätta något som hänt för en kamrat.

·       I steg 4 ska du självständigt skriva en återberättande text om en händelse klassen varit med om, till exempel en utflykt.

 

Begrepp du ska få lära dig:

Inledning, kronologisk ordning, preteritum, rubrik, språkliga drag, struktur, stycke, styckesindelning, tempus och tidsord.

 

Hur? Undervisningen:

Vi kommer att arbeta mestadels med genomgångar i helklass där vi tillsammans har gemensamma läsning av texterna och arbetar med uppgifterna i boken. Du kommer även att få göra uppgifter enskilt eller tillsammans med en kamrat. Avslutningsvis kommer du att få skriva en egen text på Ipad.

 

Du visar vad du har lärt dig genom att:

 • vara aktivt deltagande vid lektioner, både vid genomgångar och vid arbete med uppgifter i boken.
 •         använda begreppen du lärt dig när du pratar om hur en återberättande text är uppbyggd.
 •         skriva en återberättande text på Ipad i slutet av arbetsområdet.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: