Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk / högläsning

Skapad 2020-09-22 20:50 i Sagolandets förskola Hörby
Förskola
Sagolandets fokusområde 2020/2021 är språk, detta kommer vi att jobba med genom bland annat högläsning, takk-tecken, sånger, våra samlingar med mera.

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18

"Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften," (Skolverket, Lpfö 18 reviderad 20). 

SMART-mål

  • Vi vill utveckla våra samlingar tillsammans med barnen genom olika aktiviteter kring språk. 
  • Vi vill jobba med barnens läsförståelse genom högläsning

Syfte:
Varför gör vi detta?

  • Vi vill utveckla barnens ordförråd

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

  • Högläsning av olika böcker utifrån barnens intresse men även utifrån kompisböckerna som är vårt värdegrundsarbete. 
  • Fokus på våra samlingar
  • Sångstunder
  • Flerspråkighet, annat modersmål. 
  • Takk-tecken. 

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: