Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghet och trivsel/ kommunikation

Skapad 2020-09-22 21:24 i Dalhems förskola Helsingborg
Förskola
På Bären arbetar vi efter barnens intresse och behov. Vi vill förstå och sätta oss in i barnens blick, tanke och tal. Undervisningen utgår från planerade aktiviteter utifrån temat: I sagans värld, vardagliga händelser och intresse som finns på förskolan eller i barnens närmiljö. Vi lyssnar in, bejakar och utmanar barnen. Leken och lärandet går ihop.

Innehåll

Trygghet och trivsel/ språk/ kommunikation hösten 2020.

Tema: I sagans värld. 📚🎶🎨

Bären kommer att fortsätta att arbeta med aktiviteter och rutiner som stärker barnens trygghet och trivsel och motorik. 
I vårt tema kommer vi att ha fokus på sagor genom läsning, dramatisering, musik och skapande.
Vi vill väcka barnens intresse och nyfikenhet för berättelser, bilder, öka deras ordförråd och utveckla och stärka talspråket.
Vi vill låta barnen utveckla den skapande förmågan och att uttrycka och kommunicera sina upplevelser, tankar, erfarenheter genom bild, rörelse, sång, musik och dans.
Vi kommer att använda oss av sagor i bokform, språkpåsar, flanosagor och digitalt, samt att skapa med olika material i olika lärmiljöer ute som inne.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: