Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lamb To the Slaughter musik

Skapad 2020-09-23 08:02 i Söndrumsskolan 6-9 B Halmstad
Musikdelen av Söndrumsskolans ämnesöverskridande projekt Lamb To the Slaughter, vilket innefattar engelska, bild och musik.
Grundskola 9 Musik
Du kommer att under fyra-fem veckor att göra en digital musikkomposition i GarageBand. Kompositionen utgår ifrån, inspireras av och innehåller den dikt som du har skapat genom ”black out poetry” i engelskämnet.

Innehåll

Under arbetets gång ska du utveckla följande förmågor

·       Skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer.

Centralt innehåll:

  • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  • Musikalisk gestaltning där olika uttrycksformer kombineras.
  • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
  • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
  • Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
  • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan.

Viktiga begrepp:

Form

Period

Tonart

Dur

Moll

Taktart

Tempo

Så här kommer vi arbeta:

Du använder den dikten som ni har arbetat med på bilden.

Avgör vilken känsla du får av att läsa dikten eller vilken känsla du skulle vilja ge den.

Bestäm hur du ska uttrycka den i musik i förhållande till tempo och dur/moll.

Börja arbeta med en komposition i GarageBand utifrån dessa parametrar. Arbeta bara med GarageBands egna instrument samt din röst.

I kompositionen ska ingå klaviatur, stråk- och stränginstrument, blåsinstrument, slagverk samt tal/sång (där din dikt läses eller sjungs).

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd på följande punkter:

1.     Hur väl du har använt GarageBand för att skapa din komposition, samt hur den håller ihop och fungerar ur ett musikaliskt perspektiv.

2.     Hur väl musiken passar till texten och det konstverket som du har arbetat med i bilden.

3.     Din förmåga att förklara ditt tillvägagångssätt och motivera dina beslut i relation till den dikt och det konstverket som du har använt dig av.

Punkt 1 och 2 bedöms utifrån din färdigställda komposition, och punkt 2 och 3 bedöms utifrån utvärderingen.  

Kopplade kunskapskrav:

Område

Kunskapskrav

Bedömning

Musikskapande

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa/skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva/pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form/efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil/har en fungerande form och en karaktäristisk stil.

 

Hur väl du använder kunskaper om form och är konsekvent i din stil.

Musik och andra uttrycksformer

Dessutom kan eleven kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån/relativt väl/väl samspelar.

 

Hur bra ditt musikstycke kompletterar eller förstärker ditt bildkonstverk och din dikt.

Musikens funktion och betydelse

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda/utvecklade och relativt väl underbyggda/utvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Hur väl du motiverar ditt val av musikaliska utgångspunkter och byggstenar i stycket och använder musikteoretiska begrepp för detta.

 

 

Utvärdering

Utvärdering görs på engelsklektionen och inbegriper hela projektet i ämnena engelska, bild och musik.

Uppgifter

  • Lamb To the Slaughter musik

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: