Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världen

Skapad 2020-09-23 07:48 i Storkyrkoskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 3 SO (år 1-3) NO (år 1-3)
Under veckorna 41-51 kommer vi att arbeta med tema världen. Vi kommer bland annat att bekanta oss med väderstreck, jordglob, kartor, världsdelar och världshav.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

Väderstreck och navigering. 

Jordglob, kartor, världsdelar och världshav.

Namn och läge på världsdelarna samt ett antal länder. 

Rumsuppfattning med hjälp av digitala och fysiska kartor.

 

Du kommer att lära dig genom: 

Genomgångar, filmer, diskussioner och redovisningar. 

Arbete i häftet "Min bok om världen".

Läroboken SO 1-3 och arbetsblad. 

 

När vi har arbetat klart med området ska du kunna:

Använda dig av de fyra väderstrecken.

Namnge världsdelarna och veta var de ligger på kartan.

Namnge de tre världshaven och vet var de ligger på kartan.

 

Du visar vad du kan genom att:

Delta i diskussioner i helklass-, grupp- och pararbete. 

Namnge och göra olika uppgifter med väderstreck, världsdelar och världshav i arbetshäftet. 

Redovisa arbetet kring ett land.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: