Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A

Skapad 2020-09-23 07:56 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
Under höstterminen kommer vi arbeta med Favoritmatematik 2A. Vi kommer att öva additioner och subtraktioner med och utan tiotalsövergång i talområdet 0 till 100. Vi kommer också att bekanta oss med två nya räknesätt, multiplikation och division.

Innehåll

Vad ska vi lära oss:

 • addition och subtraktion med tiotal och ental inom talområdet 0-100
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • delnings- och innehållsdivision
 • tal i bråkform

Hur ska vi arbeta:

 • Vi kommer att arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok.
 • Vi kommer att ha lärarledda genomgångar.
 • Vi kommer att arbeta ibland enskilt, ibland parvis och ibland gruppvis. 

Begrepp som vi ska kunna:

Fler/färre

Dubbelt/hälfen

Större/mindre 

En tredjedel, en fjärdedel, en halv, en hel. 

Term, summa, differens

Kvart i, kvart över 

minut, timme

Vad som kommer att bedömas:

Momenten vi gör i boken och på arbetsblad kommer att bedömas. Ditt deltagande i samtal och diskussioner kommer också att bedömas.

Efter varje kapitel görs en diagnos. Vi fortsätter att repetera sådant som du behöver träna mer på. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matematik HT årskurs 2

Taluppfattning, addition och subtraktion

Behöver träna mer
Når målen
Jag kan börja räkna från 71 och sluta på 101.
Jag kan räkna nedåt från 28 till 19
Jag kan talen som kommer före och efter inom talområdet 0-200
Jag kan göra både 5-hopp/ 10-hopp inom talområdet 0-50
Jag kan göra en egen räknehändelse med addition/ subtraktion inom talområdet 0-20
Jag kan tänka ut uppgifter kring dubbelt och hälften och förklara hur jag tänker inom talområdet 0-100

Addition och subtraktion med tiotalsövergång och huvudräkning

Behöver träna mer
Når målen
Jag använder skriftliga/ fungerande räknemetoder för att räkna addition och subtraktion inom talområdet 0-100
Jag kan använda huvuräkning för addition och subtraktion inom talområdet 0-100

Multiplikation

Behöver träna mer
Når målen
Jag kan multiplikationstabellerna 2,5,10
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: