Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nr 2. Stubben, skogen v 38.

Skapad 2020-09-23 07:58 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
2:an Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys - Hudiksvalls kommun

Innehåll

 

Arbetslagets dokumentation - veckoreflektion, bearbetning och analys

 • Göra läsningar utan barnen. Betydelsefullt att arbetslaget får träna på att lyssna och läsa dokumentationen utan barnen. Då blir det möjligt att diskutera hur man skulle kunna förändra och utveckla planeringen och organisationen av verksamheten. Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.
 • Ett reflektionsarbete kan börja när dokumentationen är insamlad och bearbetad med barnen
 • Uppmärksamma att barn inte är på ett visst sätt utan blir olika i olika sammanhang
 • Att hitta kunskapsområden i dokumentationen
 • Ju mer ämneskunskaper arbetslaget skaffar sig desto mer kan de få syn på i barnens lek och undersökanden
 • Utveckla temaarbetet på ett rhizomatiskt sätt genom att utvidga och breda ut lärandet och ta in flera kunskapsområden och aspekter av tillvaron i lärandet. Verksamheten kan därmed ses som en integrerad del av barnens tillvaro där olika ämnesområden, lek, projektarbetet, välbefinnande och omsorg bildar en helhet.
 • Arbetslagets uppgift blir då att diskutera med barnen och föreslå förbindelser mellan olika kunskapsområden, uttrycksformer och material och att tillsammans med barnen pröva vad som händer när man kopplar ihop olika infallsvinklar.
 • Användas som grund för fortsättningen i verksamhetens dokument

Arbetslagets veckoreflektion, bearbetning och analys

Pedagoger:      Therese, Stina, Carina

Vecka:     38 

Mål- och kunskapsområde:      Se läroplansmålet nedan

Nyfikenhetsfråga:                 Skogen, språket (värdegrund)

 

Barnets gör:

     Barnen går på skogsutflykt med oss pedagoger. Barnen får möjlighet att upptäcka naturens material genom att få en varsin skogspåse att lägga föremål i och ta med till förskolan. Tex blåbär, pinnar, kottar. Vi sjunger om vår Gubbe i Stubbe som har skapat nyfikenhet hos barnen.

Pedagogerna tänker:

Skogen väcker barnens nyfikenhet, vi ser lustfylldheten hos barnen att vistas i skogen. 

     

Analys/sammanställning lärande:

 

Genom att de får möta skogens material så pratar vi och benämner "blåbär tex, kotte, pinne. Pratar med barnen ommateralet. Genom att barnen får sjunga om Gubben i Stubben så övar vi på rimutvecklingen och språket.

     

Hur går vi vidare? Nästa steg?

Vi arbetar med materialet även på förskolan, inomhus för att prata och skapa nya frågor till om kotten. Vad är en kotte?

     

Övrigt?

     

 

Analys och sammanställning

Avdelning:      

Datum:      

 

Vad är det barnen återkommer till? Undersöker? Frågar? Är intresserad av?

     

Vilket lärande pågår? Vad är det barnen försöker förstå?

     

Vilka frågor väcks hos oss pedagoger? Vad blir vi nyfikna på?

     

Vilken dokumentation gör vi utifrån detta?

     

Vad går vi vidare med som är undersökningsbart?

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: