Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsreflektion

Skapad 2020-09-23 08:06 i Dibber Fänsåker Dibber Sverige AB
Förskola
Här presenteras instruktioner angående våra avdelningsreflektioner

Innehåll

Våra reflektioner sker avdelningsvis, om inte annat planerats eller behövs. 

 

Alla avdelningar har tid utsatt i schemat och det är avdelningens eget ansvar att tiden tas.

 

 

• Vi planerar, reflekterar och utvärderar vårt fokusområde/lärvän/lärområde och skriver under reflektion och analys i er pedagogiska planering på Unikum. 

• Under avdelningsreflektionen finns möjlighet att: 

- Skapa framåtsyftande planering 

- Diskutera barngruppen och enskilda barn

- Skapa/reflektera/analysera introduktionssamtal och utvecklingssamtal 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera vårdnadshavares möjligheter till inflytande, och 
  Lpfö 18
 • analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: