Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Södergården

Skapad 2020-09-23 08:12 i 014531 Förskolan Bullerbyn Stockholm Rinkeby-Kista
Förskola
Förskolan Bullerbyn Avdelningen Södergården Ht-2020 I avdelningen södergården jobbar vi med den social dimensionen genom hur man är en bra kompis, turtagning och att må bra i förskolan samt allas lika värde samt att man som individ har ett ansvar mot det demokratiska samhälle som man i framtiden ska vara verksam i.

Innehåll

 

Undervisningsplan

 

2020-09-16

 

 

1.Kartläggning.

 

Projekt ( Trygg och  liten)

 

Tema  Hållbarutveckling  

 

    Hållbarutveckling

 

 • Förskolan har ett ansvar att få in hållbar utveckling i den dagliga verksamheten i och med de styrdokument som finns tillgängliga, exempelvis läroplan för förskolan och FN:s barnkonvention.

 •   I avdelningen södergården jobbar vi med den social dimensionen genom hur man är en bra kompis, turtagning och att må bra i förskolan  samt allas lika värde samt att man som individ har ett ansvar mot det demokratiska samhälle som man i framtiden ska vara verksam i.

 

 

2 . Arbetssätt . Beskriv hur ni tänker genomföra arbetet med utvecklingsområdet.  Vilka utmaningar får barnen? 

 

 • Sätta ord på barnens känslor, lära sig om sina rättigheter och om kroppsgränser samt skapa socialt samspel med varandra och empati. 

 • Skapa tydliga rutiner där barnen kan följa hur dagen ser ut och vilka aktiviteter som kommer att väntas. 

 • Arbeta i små grupper, skapa mer trygghet i barngruppen.

 • Barnen har delaktighet och inflytande i alla aktiviteter.  Ex – Dukning,  bädda fram madrasser, torka bordet, städa och plocka efter sig på/av klädning

 

 

 • Använda oss av tydligt språk, bildstöd, känslokort och takk.  

 

2. Arbetslagets målbild om barnens förändrade kunnande

 

Alla barn ska känna trygghet och är delaktighet i sin vardag.

 

3. Läroplansmål att arbeta mot för att möta målbilden

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

 1.   "öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande"

 

   2-  " förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra"

 

   3-  "respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och  ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället".

 

 

4. Organisering av miljö - material för att nå målbilden.

 

I  sambandet med  målbilden  trygghet och delaktighet då anser vi att det är betydelsefullt att ta tillvara på barnens önskemål och intresse och använda detta som underlag för verksamhetens planering. Vi ser att barnen rör sig i olika rum tryggt, miljön är anpassad och utrustad med ett rikligt material där materialet är sorterad i olika färg med båda bild och ord. Barnen har tillgång till olika stationer, läshörna där barnen har tillgång till olika böcker och material, bygg och konstruktions hörna, hemvrå, skapande. Alla rum och material, pedagogerna skapar ett tryggt miljö genom att vara närvarande och delaktig  i leken och i de övriga aktiviteterna. Barnen känner sig mera säkrare i avdelningen  i och med att dörrarna på avdelningen står på glänt och grindarna ger barnen säkerhet, det gör att barnet kan se vad som sker i ett annat rum.

 

 Pedagogerna skapar ett förhållningssätt som skapar delaktighet genom att vara tydliga vilket också bidrar till barnens trygghet.

 

På avdelningen södra  äntligen har vi en stabil barngrupp. De yngsta påverkas mycket av relationerna till andra vuxna som kommer in på avdelningen , barnen reagerar när nya  kompisar kommer in på inskolningen.  Därför har pedagogerna valt att lägga stort fokus vid trygghet och fasta rutiner.

 

Så här organiserar vi vår miljö ute för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

 

 

 • Alla barn ute varje dag från kl 06:30-10:30 sedan går vi in och byter på barnen vid kl 11-.00 äter lunch.  och efter vilan går vi ut och äter mellanmål sedan är det fri lek fram tills förskolan stänger.

 • Pedagogerna erbjuder olika material och olika stationer, där barnen utmanas att få lustfylldhet lärande ute på gården.

 • Barnen erbjöds olika utflykter med smågrupper

 • Vårt mål att utveckla ute miljön till mer inspirerade miljö i samarbete med förskolan.

 • Ute miljön är en utforskande miljö där vi arbetar med målbilden, projekt och tema.

 

Se över schema här nere.

 

Så här organiserar vi vår miljö inne för att undervisningen ska stödja arbetet mot målbilden

 

 • Fasta och tydliga rutiner, där båda barnen och föräldrarna är delaktiga över hur en dag ser ut på södra genom planerings schema.

 • Fasta Smågrupper (röda, blåa, gröna) gruppen

 • Samling. Där barnen får möjligheter att reflektera, sjunga , läsa, samspela i olika lek och övningar-

 • liten och trygg projekt   På Liten och trygg erbjuder vi barnen olika övningar som hjälper barnen att sätta ord på känslor och ära sig om sina rättigheter.  Genom de olika känslokort, där barnen gestaltar, sjunger, beskriver med kroppen och ord. Barnen lär sig nya ord och begrepp. Undervisningen

 •  Barnen och pedagogerna tillsammans  arbetar med kulturdagar, med språkstimulerande aktiviteter då vi belyser olika språk och kulturer genom bland annat musik, sång och dans från olika länder och besök närområdet.

 • Gemensamma aktiviteter med andra avdelningar på förskolan

 • Vi lägger stor vikt på  böckerna "vem bestämmer"

5. Så här ska vi arbeta med vårt förhållningssätt i undervisningen för att stödja barnens utveckling och lärande kopplat till målbilden och de valda läroplansmålen.

 

-Vara lyhörda och medforskande pedagoger som skapar möjligheter för samtal och diskussioner.Arbeta i små grupper samarbeta med andra grupper.

 

-Vi utgår från barnens intressen, och är nyfikna tillsammans, på så sätt skapar vi förutsättningar för utveckling och lärande på ett roligt och meningsfullt sätt.

 

-Vi använder reflektionsmallen på avdelningsmötena, där vi diskuterar och reflekterar kring planerade eller utförda aktiviteter.

 

-Vi använder oss av pedagogisk dokumentation som verktyg i syfte att reflektera kring barnens utveckling och lärande.

 

6.Aktiviteter/tema kopplat till målbilden

Titta på nummer 4

7. Så här tar vi fram pedagogisk dokumentation som stödjer vårt systematiska kvalitetsarbete.

Genom att publicera på skolplattformen där föräldrarna är delaktiga över barnens aktiviteter och görande på förskolan

Barnen är med och reflekterar över sin dokumentation tillsammans på samlingar.

Och även ute på gården,

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: