Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bli MediaSmart!

Skapad 2020-09-23 08:53 i Nolbyskolan Alingsås
Grundskola 4 Svenska Samhällskunskap Bild
Reklam och media är en stor del av vårt dagliga liv. Varje dag bombaderas vi av information genom olika medier som tv, radio, tidningar och internet. Vi använder också olika medier mer än någonsin tidigare. Särskilt de sociala medierna har växt enormt. Vi bloggar, facebookar, twittrar, chattar, spelar och massa annat. All information som vi får via olika medier, påverkar hur vi uppfattar omvärlden. Därför är det viktigt att du lär dig att bli mediekritisk så att du kan "se igenom" reklam och olika budskap. I det här arbetsområdet kommer du att få möjlighet att tänka både kritiskt granskande och kreativt kring reklam och media. Du kommer att bli otroligt mediasmart!

Innehåll

Du kommer att få lära dig mer om:

 • vad media är
 • skillnaden mellan massmedier och sociala medier
 • vad reklam är
 • skillnaden mellan reklam och information
 • att förstå och tolka reklam och information, förstå vad den "vill" och vem som ligger bakom olika budskap
 • hur du påverkas av reklam
 • att granska reklam och ha ett ifrågasättande och källkritiskt förhållningssätt
  Är reklamen trovärdig? Vilka "knep" används för att påverka oss?
 • viktiga begrepp kring massmedia och reklam (media, massmedia, avsändare, budskap, konsument, målgrupp, produkt, tjänst, källa, källkritisk, kommersiellt)
 • lagar, regler och etik i reklam och media
 • att skapa egen reklam
   

Undervisning

Vi kommer att arbeta utifrån läromedlet Upptäck samhälle, olika faktafilmer, olika tidningar och era egna erfarenheter. 

Du kommer att få: 

- läsa om medier och se faktafilmer om medier.
- titta på och granska olika slags reklam och information.
- diskutera i smågrupp/helklass.
- reflektera skriftligt och muntligt. 
- skapa egen reklam.


 

Konkreta mål

Du ska kunna:

 • förklara vad media är.
 • förklara skillnaden mellan massmedia och sociala medier.
 • förklara skillnaden mellan reklam och information.
 • ge exempel på hur reklam vill påverka oss.
 • ge exempel på olika knep som används inom reklam.
 • ge exempel på olika informationskällor.
 • kritiskt bedöma en informationskälla.
 • förklara vad ett källkritiskt förhållningssätt innebär och varför det är viktigt att vara källkritisk.
 • berätta om några lagar och regler inom reklam och media.

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- delta i diskussioner.
- tolka och förstå reklam och information.
- källkritiskt granska reklam och information.
- använda och förklara begrepp inom reklam och media.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: