Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska åk 8

Skapad 2020-09-23 08:24 i Ålidhemsskolan Umeå
LPP för moderna språk: spanska gäller höst- och vårtermin
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Berätta om sig själv Fritiden Beskriva personer Prata om vad man ska och måste göra Tala om vad du har gjort jämföra personer och saker Stadsord Kroppsdelar Mat Realia: Barcelona och Katalonien Chile Ecuador

Innehåll

Målet med undervisningen är att du utvecklar din förmåga att

 • - reflektera över och ta ansvar för din språkinlärning och att medvetet använda arbetssätt som främjar din inlärning.
 • - läsa olika slags texter för upplevelser, information och kunskaper.
 • - använda språket för att kommunicera i tal och skrift
 • - reflektera över levnadssätt och kultur i de länder där språket talas samt att göra jämförelser med egna erfarenheter.
 • - delta aktivt i samtal och skriftlig kommunikation, uttrycka mina tankar på målspråket samt uppfatta andras åsikter och erfarenheter.

Dessa förmågor tränar vi genom att

 • Läsa olika texter.
 • Skriva egna texter av olika slag (t.ex. brev, berättelser, beskrivningar.......)
 • Lyssna på talad spanska.
 • Tala spanska så mycket som möjligt under lektionerna.
 • Utöka ordförrådet genom att träna in glosor och använda dem i tal och skrift.
 • Träna på hur språket är uppbyggt ( dvs grammatiska regler: verbböjningar, ordföljd etc.)

Under läsåret kommer vi att arbeta med följande områden:

 • Realia
 • Under läsåret kommer vi att bygga vidare på de kunskaper och färdigheter vi har övat under föregående år
 • Grammatik
 • Ordkunskap

Detta kommer att bedömas:

 • Bedömningen sker fortlöpande, dvs ditt aktiva deltagande- muntligt och skriftligt- under varje lektion är viktigt
 • Din förmåga att skriftligt kunna berätta, beskriva eller meddela något.
 • Din förmåga att delta i samtal om vardagliga ämnen.
 • Din förmåga att förstå spanska i tydligt tal.
 • Din förmåga att läsa och förstå texter av olika slag.
 • Du kommer också att få muntliga och skriftliga läxförhör och prov / uppgifter av olika slag.

Matriser

M2
Bedömningsmatris LGR 11 åk 8 Moderna Språk spanska

Spanska

E
D
C
B
A
RECEPTION
LYSSNA OCH LÄSA
Jag förstår det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyg E och till övervägande del för C är uppfyllda
Jag förstår det huvudsakliga innehållet och kan uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter.
Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda
Jag förstår helheten och kan uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo och i enkla texter
PRODUKTION OCH INTERAKTION
TALA, SAMTALA OCH SKRIVA
Jag formulerar mig enkelt och begripligt med fraser och meningar när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med godtagbart resultat. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet i enkel form. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med tillfredsställande resultat. Jag bearbetar och gör enstaka enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
Jag formulerar mig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande när jag talar och skriver. Jag kommenterar och redogör för innehållet på ett översiktligt sätt. Jag agerar utifrån budskap och instruktioner med gott resultat. Jag bearbetar och gör enkla förbättringar av egna skriftliga framställningar.
REFLEKTION
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar i enkel form och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Jag kommenterar på ett översiktligt sätt och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
STRATEGI
Jag kan använda mig av någon strategi för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av någon strategi vid interaktion.
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av några olika strategier vid interaktion
Jag kan i viss utsträckning använda mig av strategier för lyssnande och läsning. Jag kan också använda mig av flera olika strategier vid interaktion
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: