Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FUNKTIONELL FITNESS

Skapad 2020-09-23 09:28 i Norrtälje gymnasiesärskola Norrtälje
Gymnasieskola Specialidrott
Kursen Funktionell Fitness möjliggör för individen att utvecklas mot elitnivå inom olika metoder, teorier och individuella prestationer.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Regler, taktik och teknik inom vald idrott.
  Spe  -
 • Den valda idrottens utveckling nationellt och internationellt.
  Spe  -
 • Faktorer i tränings- och tävlingssammanhang som påverkar såväl fysisk som psykisk prestationsförmåga.
  Spe  -
 • Träningsmetoders betydelse för individuell utveckling.
  Spe  -
 • Olika träningsmetoders kvaliteter i vald idrott, till exempel teknik- och konditionsträning samt mental träning.
  Spe  -
 • Planering av träning baserad på individuell utveckling.
  Spe  -
 • Genomförande av träning baserad på individuell utveckling.
  Spe  -
 • Värdering av träning baserad på individuell utveckling.
  Spe  -
 • Skadeförebyggande aktiviteter och grundläggande behandling av skador samt agerande vid akut omhändertagande.
  Spe  -
 • Olika syn på träning och tävlande, till exempel tränarens och utövarens förväntningar och mål.
  Spe  -

Matriser

Spe
FUNKTIONELL FITNESS - Matris

F
E
C
A
Praktiskt deltagande
Elev deltar i träning och i övningar som demonstreras under lektionen.
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har glömt ombyte lite för ofta. Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Med stor säkerhet
Teori
Elev deltar i teoretiska lektioner och är aktiv under samtal och diskussioner.
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har glömt ombyte lite för ofta. Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Med stor säkerhet
Egen lektion
Elev genomför egen planerad lektion inför grupp, där lektionen bör följa lärarens rekommendationer.
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har glömt ombyte lite för ofta. Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Översiktligt med viss säkerhet
Utförligt med säkerhet
Utförligt och nyanserat med stor säkerhet
Filosofin inom tävlingssituationen
Elev deltar i diskussioner kring etik och värderingar. Elev kan föra ett resonemang kring hur regler, etik och moral kan appliceras i tävlingsformen.
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har glömt ombyte lite för ofta. Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Översiktligt med viss säkerhet.
Utförligt med säkerhet.
Utförligt och nyanserat med stor säkerhet.
Samarbete
Elev samarbetar och deltar i övningar och visar hänsyn och förståelse mot gruppens övriga deltagare.
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har glömt ombyte lite för ofta. Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Kost/droger/doping
Elev deltar i diskussioner kring kost, droger och doping. Elev kan föra ett resonemang kring hur kost, droger och doping kan tillämpas enligt samhällets normer.
Åtgärd och förbättring krävs: -Elev har glömt ombyte lite för ofta. Elev har varit frånvarande eller sjuk ofta. -Elev presterar inte tillfredställande under praktisk eller teoretisk lektionsundervisning. -Elev har inte lämnat in uppgift i tid eller gjort prov i tid.
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Med stor säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: