👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 6 - pedagogisk planering

Skapad 2020-09-23 09:51 i Hushagsgymnasiet (används ej längre) Borlänge
Gymnasieskola Engelska
English 6 gives you the competence to study at the university.

Innehåll

PEDAGOGISK PLANERING FÖR ENGELSKA 6, Spring 2021

Teman: "How Far are You Unwilling to Go? Thrill and Suspense. English Literature"

Vecka 2-4

Terminsutvärdering

Argumentative speech  - examination

Mini project "Death to 2020"

 

Vecka 5- 7

How far are You Unwilling to Go?

Earth Forever

Reportage.

 

Vecka 8 -14 (v. 9,14 - lov)

Tema: Thrill and Suspense

                                                                                   Följande kapitel i boken kommer behandlas: 
                                                                                    1. Frankenstein (Mary Shelley), s.173 
                                                                                    2. A Crime in the Neighborhood, s.174–181 
                                                                                    3. Pressured by Time, s.182–190 
                                                                                    4. Riding the Whip, s.191–197 

                                                                                    Examination: Individuell inspelning av en podcast (crimemystery) 

Vecka 15-22

Reading project

Litterära epoker - genomgång

List of the literature

Reading blog - examination

 

 

 

 

PEDAGOGISK PLANERING FÖR ENGELSKA 6, Fall 2020

TEMAN ”Reality Bites. Seeds of Evil"

Vecka 35-36

1.       Introduktion ppt

2.       Intervju

3.       Självvärdering/enkät

4.       Läs/hörförståelse prov

 

 

Vecka 37-43

 

1.    An Informal Letter      

2.    Funeral Blues p.51

3.       No Place to Call Home p.53-59 

4.    Defensive Design      

 

 

Vecka 45-52

 

1.      The Seeds of Evil p.73

2.       Argumentative Speech where the student takes a stand on the impact of screen violence and censorship p.81

 

 

Uppgifter

  • Assignment 9 Reportage För dig, som siktar mot högre betyg

  • Assignment 6 Argumentative Speech Examination

  • What makes a good life?

  • Assignment 5 Seeds of Evil

  • Assignment 4 Defensive Design

  • Assignment 3 No Place to Call Home

  • Assignment 2 Funeral Blues

  • Assignment 1 An Informal Letter

Matriser

Eng
Argumentative speech

På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Väl utvecklat
Förmåga 2
Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i tal.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Förmåga 2
Förmåga att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och relativt strukturerat.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och strukturerat.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, nyanserat, tydligt och strukturerat.
Förmåga 3
Förmåga att använda språkliga strategier i olika sammanhang.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja och med viss säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja och med säkerhet använda strategier för att söka relevant information och värdera olika källors tillförlitlighet. Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och använder på ett relevant, effektivt och kritiskt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Förmåga 4
Förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och situationer.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Eleven kan även formulera sig med flyt och anpassning till syfte, mottagare och situation.