Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering kraft & rörelse

Skapad 2020-09-23 10:28 i Österledskolan Halmstad
Grundskola 7 Fysik
I det här arbetsområdet kommer du att få reda på vad som menas med kraft och rörelse. Men vad är en kraft? Man kan säga att en kraft antingen drar i något eller skjuter på. En kraft kan få något att röra sig, men också att stanna. Man talar då om till exempel motkraft, friktionskraft och lyftkraft. Vid vilka tillfällen påverkar de olika krafterna dig och eller ett föremål till exempel en bil? Vi påverkas ständigt av jorden dragningskraft, men det finns många andra krafter som vi kanske inte tänker på, t.ex. friktion och centripetalkraft. När en person eller ett föremål rör sig finns det fysikaliska lagar som beskriver vad och varför det händer. Med kunskap om fysik kan man förstå och utveckla de redskap som vi använder oss av för att förenkla vår vardag. Allt detta och mycket mer kommer vi att lära oss om i det här avsnittet i fysik.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska efter detta område:

Kraft:

·      Veta vad som menas med tyngdkraft/gravitationskraft/dragningskraft

·      Veta vad som menas med en kraft och i vilken enhet den mäts,

·      Kunna skilja på massa och tyngd,

·      Veta vad som menas med motkraft,

·      Känna till begreppet tyngdpunkt och stödyta


Kraft och rörelse:

·      Veta vad som menas med hastighet

·      Känna till begreppet acceleration

·      veta vad friktion är,

·      kunna ge exempel på när friktion påverkar en kropps rörelse

·      Känna till begreppet tröghet,

 

Fritt fall:

·      Veta vad som kännetecknar ett fritt fall

·      Känna till begreppet tyngdacceleration

·      Kunna beskriva en kaströrelse

·      Förklara centralrörelse, centripetalkraft och centrifugalkraft

 

Undersökningar:

·      Kunna genomföra, dokumentera, tolka och beskriva laborationer inom fysikområdet.

 

Begrepp som ingår i detta område

kraft
motkraft
tyngdkraft
jordens dragningskraft
gravitation
tyngd
massa
Newton (N)
dynamometer
tyngdpunkt
stödyta
hastighet
acceleration
retardation
friktion
friktionskraft
tröghet
fritt fall
tyngdacceleration 
kaströrelse
centralrörelse
centrifugalkraft
centripetalkraft

 

Hur vi ska arbeta

Vi kommer ha genomgångar, diskussioner, läsa texter, arbeta med uppgifter, se filmer, genomföra laborationer, kahoot/quizlet.
Vi kommer att träna på begrepp som tillhör arbetsområdet och på att använda naturvetenskaplig uttryck och begrepp på ett korrekt sätt.
Du kommer att kunna visa dina kunskaper under lektionerna i bl.a. diskussioner och laborationer (genomförandet och utvärdering) samt i de skriftliga kunskapsredovisningarna (ex. laborationsrapporter och prov)

Området avslutas med ett skriftligt prov.

Bedömning

Under arbetets gång kommer du att bedömas hur väl du: 

-kan samtala om och diskutera frågor som tillhör arbetsområdet
-ställer frågor och framför och bemöter åsikter på ett sätt som för samtal och diskussioner framåt
-kan genomföra undersökningar utifrån givna och egna planeringar och använda utrustningen på ett säkert sätt

-kan jämföra resultaten och dra slutsatser samt dokumentera undersökningen
-visar på kunskaper tillhörande arbetsområdet genom att beskriva, förklara och använda dig av dina faktakunskaper/begrepp
-kan föra underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med fysikaliska begrepp och visar då på fysikaliska samband

Du kommer också att bedömas på ovanstående punkter med avseende på hur väl du använder det naturvetenskapliga språket muntligt och skriftligt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Mätningar och mätinstrument och hur de kan kombineras för att mäta storheter, till exempel fart, tryck och effekt. Elektriska sensorer för mätning och registrering av egenskaper hos omgivningen.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: