Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodhästen tema ht20/vt21

Skapad 2020-09-23 10:36 i Rapphönans förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Tema: Färg

Innehåll

Tema: Färg

Läroplansmål: Identitet, Utveckling & Samspel

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla:

- Självständighet och tillit till sin egen förmåga.

- Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

- Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler.

Var är vi och varför har vi valt detta tema?

De flesta av våra barn har inte fått ta del av olika material som vi introducerar på förskolan hemma och därför är detta ett perfekt tema att starta upp med. Många av våra barn har aldrig målat eller ritat hemma eller ens bekantat sig med begreppet färg.

Anledningen till att vi valt detta tema är för att vi fått en helt ny barngrupp och en massa nya barn. Vår grundtanke är att färg är ett övergripande tema som sedan kan styras utifrån vad barnen finner intresse i. Allt innehåller färger... t ex

-  Böcker

- Sånger

- Lekar

- Leksaker

- Mat

- Kläder

Vad ska vi?

Vi tänker att färg är en del av skapande och skapande fångar många barns intresse. Vårt mål är att få en trygg och säker barngrupp som trivs och lär sig färgerna samtidigt som de utvecklas både på gruppnivå men även till självständiga individer.

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla:

- Självständig och tillit till sin egen förmåga. Vi hoppas att vi kommer få se våra barn utvecklas och bli självständiga individer.

- Nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära. Vi hoppas att vi kommer få se barn som gärna är med och utforskar färgerna tillsammans med oss och visar att de lär sig och tycker att det är kul.

- Förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Vi hoppas att vi kommer få se en trygg och säker barngrupp som vågar ta för sig men även visar respekt för varandra.

Hur gör vi?

Vi kommer att arbeta väldigt brett med färgerna och försöka fånga barnen och få de att samspela genom att använda oss av färger.

Vi kommer försöka skapa mycket tillsammans med barnen i vår ateljé och få in färgerna mer och mer i vardagen på fler sätt än bara skapa i ateljén.

Vi kommer försöka läsa böcker med färger, sjunga sånger med färger och även prata om färger till exempel i matsituationer.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: