Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Film

Skapad 2020-09-23 10:36 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 6 – 7 Svenska
Gillar du film? Det gör jag. I det här avsnittet ska vi ta reda på mer om hur film görs, lite om dess historia, karaktärer, miljö och musik i filmer.

Innehåll

Vi kommer tillsammans att titta på filmen "E.T" gjord av Steven Spielberg. Före vi ser filmen kommer vi att prata filmhistoria och fördjupa oss i regissören samt filmgenren som filmen tillhör.

Efter filmen ska vi titta närmare på karaktärerna i filmen, hur den är äuppbyggs, hur miljön ser ut och hur musiken används för att bygga upp känslor.

Vi ska göra en filmrecension samt redovisningar av temat på olika sätt.

 

Matriser

Sv
Recension Film

Insändare/debattinlägg/formellt brev
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Göra en skriftlig recension
Eleven kan skriva en text som i huvudsak är anpassad till läsaren.
Eleven kan skriva en text som är relativt väl anpassad till läsaren.
Eleven kan skriva en text som är väl anpassad till läsaren.
Innehållslig kvalitet
Texten innehåller enkla beskrivningar och förklaringar.
Texten innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar.
Texten innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar.
Textens struktur
Texten innehåller ett enkelt ämnesrelaterat språk samt en, i huvudsak, fungerande struktur.
Texten innehåller ett utvecklat ämnesrelaterat språk samt en relativt väl fungerande struktur.
Texten innehåller ett välutvecklat ämnesrelaterat språk samt en väl fungerande struktur.
Tillämpa skriftspråkets normer
Eleven använder enkel textbindning genom sambandsord (t ex och, men, när)
Eleven använder utvecklad textbindning genom mer varierade sambandsord (t ex eftersom, därför att)
Eleven använder välutvecklad och varierad textbindning
Ordval
Eleven skriver med viss språklig variation, dvs ordvalet är enkelt
Eleven skriver med relativt god språklig variation, dvs ordvalet är passande och varierat
Eleven skriver med god språklig variation, dvs ordvalet är nyanserat och detaljrikt
Tempus
Tempus är i huvudsak korrekt
Tempus är relativt korrekt och anpassat efter olika tidsperspektiv
Tempus är väl anpassat efter olika tidsperspektiv och används på ett medvetet sätt
Meningsbyggnad
Meningsbyggnaden är i huvudsak rätt
Meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak rätt
Meningsbyggnaden är varierad och träffsäker
Skiljetecken
Eleven använder i huvudsak stora skiljetecken på ett fungerande sätt
Eleven använder skiljetecken på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven använderskiljetecken på ett väl fungerande sätt
Styckemarkering
Eleven försöker dela in texten i stycken
Eleven använder en relativt väl fungerande styckeindelning
Eleven använder en väl fungerande styckeindelning
Stavning
Eleven gör vissa stavfel som inte stör förståelsen
Eleven gör få stavfel
Eleven gör ytterst få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: