👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1_Älvsjö_Undersökningsperiod_2020/2021_Lärkan

Skapad 2020-09-23 10:47 i 213221 Förskolan, Långsjö förskola Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Älvsjös gemensamma tema för 2020/2021 är Hållbar Framtid Social hållbarhet "Lika-Olika-Unika" möter "Intryck-Uttryck-Avtryck"

Innehåll

Syfte med förskolans undersökningsperiod:

Vi skapar anknytning och arbetar relationsskapande via ett undersökande kopplat till temat. Vår undervisning utgår ifrån barnens kunskaper och tidigare erfarenheter samt från deras tankar och ideér. Vi låter barnen lära sig i meningsfulla sammanhang där deras egna intressen, motivation och engagemang får utrymme.

"Utbildningen i förskolan ska ta sin utgångspunkt i läroplanen samt barnens behov, erfarenheter och det de visar intresse för. Flödet av barnens tankar och ideér skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet." Lpfö -18 s. 13


Metod:

Under undersökningsperioden erbjuder vi barnen olika stationer/workshops
Vi arbetar med alla barns relationer, både till varandra och till pedagogerna. 
Vi iscensätter situationer där barnen får möta varandra och materialet.
Under undersökningsperioden är pedagogernas roll att vara interagerande, inlyssnande och nyfikna. 
I våra observationer under undersökningsperioden fångar vi upp barnens tidigare erfarenheter, kunskaper och intressen
Vi erbjuder barnen rikligt med tillfällen att undersöka det valda temat/spåret - på många olika sätt
Vi skapar möjligheter för barnen att få reflektera över vad de gjort

 

Avdelningens konkreta planering för uppstarten av undersökningsperioden:

 

  Vi har valt följande plats/platser på gården:

Eken har valt platsen mellan stubben och klätterställningen.

Lärkan valde platsen vid röda huset och bygg och konstruktionsplatsen.

 

  Anledningen till att vi fastnade för just denna plats/dessa platser är att:

 

Eken Platsen var outnyttjad och vi kände ett behov av att ge barnen möjlighet till en plats för lugn och ha möjlighet att varva ner.

 

Lärkan Valde platsen för att även denna plats är outnyttjad och mest en passage, samt att erbjuda barnen en plats ute där de kan bygga med mindre/smått material.

 

 

 Inledningsvis planerar vi att erbjuda barnen följande stationer/workshops på vår plats/våra platser som vi hoppas ska skapa ett meningsfullt, gemenskapande och roligt sammanhang för barnen:

Vi börjar med att ta barnen till vår utvalda plats, 3-4 barn åt gången, så de får delge sina tankar och idéer.

Eken: Buskar, tyg för att skapa rum, ev. en tipi, något att sitta/ligga på.

Lärkan: Pallkragar, byggmaterial, naturmaterial och ev. djur.

 

Vi planerar att observera och dokumentera barnens utforskande i stationen/under workshopen genom att vi filmar, fotograferar och skriver ner barnens tankar.

Vi planerar att reflektera tillsammans med barnen om det de upplevt genom att: de i mindre grupper/den grupp de varit i, får samtala med varandra och delge det upplevda. Möjlighet att gå tillbaka och titta på foton från gruppen.

 

 

 

 

InInnehåll:

Se kopplade lärloggar

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
  • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
    Lpfö 18