Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet omg 3

Skapad 2020-09-23 10:55 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Under arbetsområdet kommer du att träna på att kommunicera, föra ett resonemang och ta ställning, genomföra undersökningar samt beskriva sammanhang med hjälp av begrepp inom fysik. Du kommer granska källor utifrån trovärdighet och relevans.

Innehåll

Elektronik       

I ungefär 200 år har vi kunnat få elektrisk ström i en ledning tack vare Voltas uppfinning, Voltas stapel, det galvaniska elementet som vi idag kallar batteri. Under 1800-talet gjordes massor av tekniska framsteg på elteknikens område, och utvecklingen fortsatte under 1900-talet. Idag skulle vi knappast klara oss utan elektricitet! Kan du tänka dig en dag utan!?

Förmågor:

Under arbetsområdet kommer du att träna på att kommunicera, föra ett resonemang och ta ställning, genomföra undersökningar samt beskriva sammanhang med hjälp av begrepp inom fysik. Du kommer granska källor utifrån trovärdighet och relevans.

 Efter den här kursen ska du:

 •        kunna använda begrepp som ledare, ström, spänning, resistans, seriekoppling och parallellkoppling m.fl.
 •        känna till vilken enhet ström, spänning och resistans mäts i.
 •     känna till hur man ritar kopplingsscheman och kunna vanliga symboler som t.ex.        och
 •        känna till vad som menas med begreppen seriekoppling och parallellkoppling av lampor och batterier.
 •        känna till vad statisk elektricitet är, hur det uppstår och ge exempel på när det kan ske i vardagliga sammanhang.
 •        känna till några ledare och isolatorer
 •      ha kunskap om elsäkerhet
 •      kunna genomföra experiment/undersökningar
 •        kunna skapa dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 •        känna till några historiska och nutida upptäckter (t.ex. periodiska systemet, glödlampan) inom fysik och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 •        kunna granska källor utifrån trovärdighet och relevans.

Begrepp:

Atom, elektron, statisk elektricitet, plusladdning, minusladdning, attrahera, repellera, blixt, galvaniskt element, voltas stapel, batteri, energi, sluten krets, ledning, isolator, elektriskkomponent, spänning, ström, motstånd, resistans,  volt, ampere, elektrisk ström, växelström, likström, kopplingsschema, seriekoppling, parallellkoppling, glödlampa, diod, el-säkerhet.

Arbetssätt:

Undervisningen kommer att utgå från elektricitet i vardagen och varieras med genomgångar, demonstrationer, laborationer, diskussioner, och filmer.

Laborationer: Statisk elektricitet, Sluten krets, Koppla mera..

Filmer: Elektricitet(SLI), Ohm och den elektriska resistansen - Milstolpar inom naturvetenskap och teknik (SLI)

Länkar: http://ugglansno.se

Litteratur: Stenciler, Kap 2 Spektrum Fysik samt lektionsanteckningar.

Bedömning:

Det som ligger till grund för bedömningen är din visade kunskap under lektionerna (muntlig aktivitet vid olika moment), rapport och prov.

 •        Läxförhör (E-C nivå)
 •        Källkritik uppgift
 •        Skriftligt eller laborativt prov tisdag 2 februari
 •     lektionsaktivitet

Tid:

·       v.7-12

Uppgifter

 • v.6 PROV fysik kapitel 2 - el

 • v.6 PROV fysik kapitel 2 - el

 • v.42 - Fysik - Hemuppgift onsdag

 • v.41 - läxa Fysik - avsnitt 2.2

 • v.41 - läxa Fysik- avsnitt 2.2

 • v.41- läxa Fysik avsnitt 2.2

 • v.43 tisdag Fysik PROV - kapitel 2

 • v.40 Fysik - Läxförhör avsnitt 2.1 (TDS)

 • v.43-46 Fysik - Källgranskning

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: