Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd

Skapad 2020-09-23 12:28 i Hässelbygårdsskolan Stockholm Grundskolor
Grundsärskola 7 – 9 Slöjd
Du ska framställa en textil bild i olika material

Innehåll

Kunskapskrav utifrån förmågorna

Eleven ska

·       Medverkar till att formge och framställa det föremål vi jobbar med

·       Medverkar till val av färg och teknik

·       Medverkar till att välja tillvägagångssätt

·       Medverka till reflektioner

·       Medverka till att använda begrepp och ämnesspecifika ord

 

 

 

Uppgift

Framställa en textil bild av olika material

 

Frågor till analys av arbete

Varför valde du just den här bilden?

Vilka material har du använt?

Vilka tekniker har du använt?

Vilka redskap har du använt?

Vilka färger valde du?

 

Matriser

Sl
Slöjd - Falköpings bedömningsmatris Grundsärskolan 2013 åk 7-9

Utveckla förmågan att...

E-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
C-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
A-nivå Godtagbara kunskaper för årskursen
1
Formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker
Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med olika redskap, verktyg och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg och material.
Eleven kan också medverka i att använda olika hantverkstekniker.
Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett väl fungerande sätt.
2
Välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter
Utifrån syftet och kvalitets-och miljöaspekter medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Utifrån syftet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger enkla motive¬ringar till sina val.
Utifrån syftet och kvalitets-och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Eleven bidrar till dokumentation av arbetet.
Eleven gör enkel dokumentation av arbetet.
Eleven gör välutvecklad dokumentation av arbetet.
3
Undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion
Utifrån undersökningar av slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven enkla resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjd¬föremål för eleven välutvecklade resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Dessutom bidrar eleven till resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom för eleven enkla resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
4
Använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: