Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pärlan Normer & värden ht20

Skapad 2020-09-23 13:17 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Normer och värden ht 19
Förskola
I vårt värdegrundsarbete använder vi olika metoder för att synliggöra alla människors lika värde och vikten av att visa empati och hänsyn. Vi läser böcker, sjunger sånger, genomför gemensamma skapande- och samarbetsövningar samt dramaövningar. Dessa aktiviteter har fokus på samhörighet och gemenskap. Vi arbetar också med våra gemensamma rutiner eftersom de är en förutsättning för att känna trygghet. När det uppstår dilemman i vardagen förs dialog mellan barn och vuxna om vad som hänt och hur det känns. Som personal är vi goda förebilder genom att vara medskapande vuxna i barnens vardag.

Innehåll

 

Prioriterade läroplansmål 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

Planerade insatser 

Rutinsituationer/vardagssituationer 

En viktig del för att vardagen på Pärlan ska fungera är våra rutiner. Där vi tränar på att vänta/ge andra utrymme - t.ex. vid handtvätt/blöjbyten, i mötet, eller lyssna på vem som ska göra t.ex. ett val.

Gruppstärkande aktiviteter

Under terminen kommer vi erbjuda olika gruppstärkande aktiviteter där vi inkluderar varandra och känner samhörighet. Exempel på aktiviteter kan skapande, lekar och sagor.

Möten i olika konstellationer

För att få en gemenskap och känna samhörighet kommer våra möten vara en viktig del. Under dessa möten kommer vi erbjuda olika innehåll såsom sång, sagor, flano mm.

 

Närvarande pedagoger

 

Vi pedagoger behöver vara närvarande i olika situationer för att kunna lyssna in barnens behov samt för att hjälpa barnen i olika situationer och dilemman som uppstår.

 

Förväntade effekter: 

 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att…

 

  • Vänta på sin tur 

  • Respektera andras personliga sfär

  • Respektera när någon exempelvis säger stopp/nej

  • Visar stopp när man inte vill

Metodval 

  • Observationer och reflektioner, enskilt och i arbetslaget.
  • Närvarande pedagoger.

 

 

Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag känner..."

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: