Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartor

Skapad 2020-09-23 13:26 i Herrgårdens förskola Alingsås
Förskola
Vi kommer arbeta med kartor för att tillsammans utforska vår omvärld

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

 

Syfte - varför?

Barnen är intresserade av kartor och olika världsdelar. Vi kommer därför använda kartor till att utforska vår omvärld, både nära och långt bort. VI ser det även som en möjlighet i arbetet att stötta barnen i sin identitet, ursprung och självkänsla

 

Var är vi? (Nuläge)

Barnen har ett stort intresse för kartor, vi har världskarta över kontinenter samt en Europakarta de gärna tittar på att frågar om. Vi har pratat lite om jorden, kontinenter, världsdelar och länder

 

Vart ska vi?

Utvecklad identitet och känsla av trygghet i den

Försåelse för att olika är bra, det berikar och svetsar samman

En uppfattning av vad en karta är och kan användas till

Förståelse för omvärlden

Förståelse för skillnad på jord, kontinent, världsdel, land och stad

 

Vad och hur ska vi göra? - genomförande 

Arbetsmaterial kring ämnet

Övningar/titta på och samtala om jordgloben samt kartor

Kartor tillgängliga i vår miljö

Följa karta och utforska närområdet

Följa karta via gps i närområdet

Göra egna kartor både enskilt och tillsammans

Karta över Alingsås på väggen där vi tydligt ser på vilka ställen vi bor

 

Dokumentation sker med hjälp av Ipad och barnens alster

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: