Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik årskurs 1

Skapad 2020-09-23 13:27 i Schubergstorpsskolan Falkenberg
Matematik åk 1
Grundskola 1 Matematik
Du ska få arbeta med siffror,antal, addition, subtraktion, olika matematiska tecken, begrepp och problemlösning. Du ska också få arbeta med former och mönster, tabeller och sortering, längd, vikt och pengar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska samtala om, lösa problem och redogöra för matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.
Du ska kunna känna igen de enkla geometriska formerna, cirkel, triangel, kvadrat och rektangel.
Du ska lära dig använda matematiska begrepp.
Du ska lära dig att göra enkla jämförelser av längd och vikt.

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma hur du formulerar och löser enkla matematiskt problem.
Detta gör vi genom att ge problemlösningsuppgifter, både enskilt och i grupp.

Vi kommer att bedöma om du kan de naturliga talen upp till tio, förstå dess värde, samt kunna dela upp talen på olika sätt.
Vi kommer att bedöma om du kan göra enkla jämförelser av längd och vikt.
Detta gör vi kontinuerligt både muntligt och skriftligt när du arbetar enskilt och i grupparbeten. Du kommer även att få göra diagnoser.

Undervisning och arbetsformer

Du ska få lära dig:

 • att skriva siffrorna på rätt sätt
 • talen 0-10 (antal, talraden, ordningstal. Vi använder talblock, tärningar och klossar)
 • dubbelt och hälften, större än, mindre än
 • att dela tal
 • att känna igen geometriska former, kvadrat, triangel, rektangel och cirkel
 • mönster
 • höger och vänster och andra lägesord
 • addition och subtraktion upp till 10
 • likhetstecken
 • tiokompisarna
 • jämföra längd
 • jämföra vikt
 • räkna med pengar
 • sortera
 • göra enkla tabeller
 • bilda par


Vi arbetar med konkret material och i matteboken, i klassrummet och utomhus.
Vi jobbar enskilt, i par och grupp.
Vi samtalar i små och stora grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: