Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klimatuppgift

Skapad 2020-09-23 13:30 i Misterhults Skola Grundskolor
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Geografi Svenska Teknik Biologi
Vi lyssnar på Greta Tunberg och läser information om klimatet. Vi förstår hur industrialismen var startskottet för klimatets sönderfall. Vad ska vi göra? Har du ett svar? Gör ditt debattinlägg!

Innehåll

Vad är problemet med klimatet?

Hemuppgift - Sv/Ge/Bi

Syfte

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • söka information från olika källor och värdera dessa.

  Centralt Innehåll

  • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

  • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

  • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till

   exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att

   skriva en faktatext.

  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom

   intervjuer och via sökmotorer på internet.

   Hur gör vi detta?

   Jag vill att ni ska lyssna på Greta Thunbergs sommarprat och under tiden skapa/klottra på er mindmap. Skriv ner tankarna blandat med den information som Greta ger om klimatet när hon pratar. Detta är er källa nr 1.

   Läs bilagan till detta blad för mer information om uppvärmningen av jordklotet, det är källa nr 2. Skriv en argumenterande text med utgångspunkt i din mind-map och i den information du fått

   från dina två källor. Skriv både vad dina källor säger och vad du tycker ska göras för att rädda klimatet. (Se bilaga för påminnelse om hur man skriver en argumenterande text!)

   Tänk på att texten är välskriven utan stavfel med punkt och stor bokstav. Vi ska skicka in dessa texter till Oskarshamns tidning. Lycka till!

   Kunskapskrav E

   • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande

    struktur samt viss språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för

    stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

   • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och

    för då enkla resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

    Kunskapskrav C

   • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande

    struktur samt förhållandevis god språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande

    regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.

   • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och

    för då utvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

    Kunskapskrav A

   • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god

    språklig variation. I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken

    och språkriktighet med god säkerhet.

   • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och

    för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet. Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.

    OBS! Denna uppgift är utformad för en formativ bedömning även i klimatfrågan i geografiämnet. Men detta är inte dess syfte.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: