Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pärlan Barns delaktighet och inflytande ht20/vt21

Skapad 2020-09-23 13:35 i Stormhattens förskola Lunds för- och grundskolor
Barns delaktighet och inflytande
Förskola
Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska få göra aktiva val kring sin vardag på förskolan. Det sker både i styrda aktiviteter och under den fria leken. Genom att vara medskapande vuxna ger vi praktiska förutsättningar för att barnen ska bli självständiga och uppmuntrar dem till att hjälpa varandra i olika situationer. Genom att barnen får vara delaktiga och ta ansvar ser de också att med rättigheter följer även skyldigheter. Barnen får möjlighet att i olika situationer prova olika former av demokratiska processer. Vi arbetar också kontinuerligt med vår pedagogiska miljö för att barnen, direkt eller indirekt, ska ha inflytande över vilka temarum och vilket material som ska finnas i respektive rum. Valtavlan där barnen väljer aktiviteter har en central roll i verksamheten. Ett syfte med den är att stärka barnen i att stå för, i det här fallet sitt val, för att så småningom ge barnen redskap för att ta ställning och våga stå för sin åsikt. Ett annat är att barnen ska få möjlighet att utveckla en förståelse för hur de val vi gör påverkar både oss själva och andra.

Innehåll

 

Prioriterade läroplansmål 

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

 

Planerade insatser 

Närvarande pedagoger

Genom att vara närvarande pedagoger kan vi lyssna in och observera barnens lek genom detta kan barnen få inflytande över vilket material/miljöer/aktiviteter som erbjuds

 

Bilder som stöd

Ha bilder på material som kan erbjudas som barnen kan peka på eller berätta vad de vill leka med. Bilder finns även som stöd vi städningen för att visa var sakerna har sin plats. 

 

Introducera material/miljöer och aktiviteter

När vi erbjuder nytt material/miljöer eller aktiviteter behöver vi vuxna vara där och introducera materialet/miljön detta både ute och inne för alla barn. Diskutera och förklara för barnen vikten av att ta hand om material

 

Gemensam städning 

 

Genom att vi städar tillsammans barn och vuxna kan vi skapa en förståelse för att vi är rädda om vårt material.

 Förväntade effekter 

 

   • städa efter avslutad aktivitet

   • rädd om förskolans material (ex kastar inte eller står inte på föremål)

   • förstå att var sak har sin plats

 

 

Metodval  

Observationer och reflektioner, enskilt och i arbetslaget.

 

Närvarande pedagoger.

 

 

 Kännetecken

Att barnen kan uttrycka saker som "jag tycker..."

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: