Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är det som fladdrar?

Skapad 2020-09-23 14:30 i 243041 Förskolan Odd Fellowvägen 15-17 Stockholm Skärholmen
Förskola
Vårt projekt om rörelse i luft och vatten med barn i åldrarna 1-5.

Innehåll

 

En planering för det tematiska arbetet skapas utifrån den analys vi har gjort av observationsunderlaget (trespaltsdokumentationer, filmer, bilder och anteckningar). Planeringen ska innehålla konkreta exempel på målstyrda processer som vi vill hamna i tillsammans med barnen.

 

VAD? - vad ska vi stanna upp vid, fördjupa oss i, förundras över?

 

Utifrån barnens upptäckter utforskar vi tillsammans med barnen luft i rörelse, t. ex. en när barn finner något som rör sig, fladdrar, flyger, svajar eller flaxar under lek. 

Fenomen

barnen upptäcker att:

- det finns luft överallt omkring oss, även inne i dem själva

- luft väger och att samma mängd luft kan väga mycket

- luft ger tryck, och luft som rör sig kan få annat att röra sig

- var finns vatten? vattens olika form.

- finns det luft i vatten?

-vad är det som fladdrar ? 

fladdrar t. ex tyg  lika mycket som papper om man använder olika saker/apparat? t. ex att använda fläkt. 

Vårt syfte med projektet är att barnen ska utvidga sin förståelse för vad luft och vatten är och var de finns. Genom:

att barnen ska utveckla sin kunskap om hur vi kan använda oss av luften. vilka tekniker kan man använda?

att konstruera olika saker som man kan använda ihop med luft.

Att barnen får kunskap om vattens olika form och egenskaper, t.ex.  ånga, gas och hur vattnet ändra sin form

Frågeställningar

Vad är luft/vind?

Vad är det som blåser?

kan man fånga luft?

var finns luft / vatten?

Vad händer med vattnet om vi lägger en skål med vatten i frysen? 

 

VARFÖR? - vilket syfte?

 

Vi vill fördjupa oss och utforska allt som rör sig i vardagen utifrån barnets intresse valde vi de två elementen vatten och luft.

Barnen behöver röra på sig för att stärka kroppsuppfattning, motorik och koordination.

 

HUR? 

 

Vi fångar upp barnens frågor och nyfikenhet, det är det allra viktigaste

Att utforska vad som rör sig genom experiment med rekvisita och annat material

Utforska is, vatten och luft  i rörelse.

Upptäcka genom att utgå från barnens frågor och spekulationer

Vi vill att barnen ska utveckla sin kunskap om hur vi kan använda oss av luften.

vilka tekniker man kan använda. vi kommer att konstruera olika föremål  som vi sen ska försöka få i rörelse med hjälp av luft.

-barnen ska utforska och experimentera och tillvara på varandras kunskaper.

-utmana barnen att komma med egna lösningar och våga dra slutsatser.

Att utforska vad som rör sig genom experiment med rekvisita och annat material

Utforska is, vatten i rörelse . Upptäck genom att utgå från barnens frågor och (spekulationer) 

Ta reda på vad barnen vill lära sig i närmiljö/klimat och utforska dessa tillsammans.

Vi vill att barnen "

Utforskar likheter och olikheter, t. ex vad händer med isen när det smälter

Vi kommer att utforska att testa  olika material t ex. sugrör, syftet med övningen är att barnen får träna på olika munövningar för att senare kunna bli medvetna om hur olika ljud formas. Att blåsa fjädrar framför sig och måla genom att blåsa luft i ett sugrör ska få måla genom att blåsa luft i ett sugrör ska få  barnen att snabbare lära sig tekniken om olika material och utforska själva resultatet. barnen att snabbare bli medveten om luft och hur de kan påverka den.

Vad är det som fladdrar?

Använda fläkt och se vad är det som fladdrar? rör sig ?

 

 

Vi använder projektorn som digitalt verktyg och tittar på dokumentärer och filmer om luft/vatten. 

Söker efter information ihop med barnen 

Barnen utforskar och dokumenterar varandra under experiment 

 

Viktigaste i tema arbetet är processen och inte resultatet!

 

Vi kommer att  reflektera över barnens handlingar under undervisningen, för en vidareutveckling

 

VEM? - vem ansvarar för vad? 

Delar in barnen till tre grupper. En pedagog 5 barn.

Alla pedagoger på avdelningen är ansvariga för utbildning och undervisning

 

INKLUDERING - vilka extra anpassningar behöver vi göra för att alla barn ska kunna delta

delar barn in i mindre grupper för att skapa lugnare miljö för undervisningen och att kunna höra och se alla barn och ge möjlighet att alla kommer till tal. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: