👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jordens resurser

Skapad 2020-09-23 15:25 i Sjöviksskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Geografi
Vi kommer att arbeta med krafter som formar jordytan. I detta arbete kommer eleverna att få lära sig om världsdelarna samt vilka levnadsvillkor människor lever under beroende vart man lever på jorden. Hur ska vi människor använda våra resurser på bästa sätt för att leva mot en hållbar utveckling?

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta och elevinflytande

 • Läsa i läroboken och använda Atlas/färglägga kartor (resurser)
 • Rita tabeller
 • Seterra (världsdelarna)
 • Genomgångar
 • Film (fakta och fiktion)
 • Olika källor med chromebooks
 • Powerpoint - Redovisa!
 • Rollspel (klimataktivist-debatt, olika länder, fattiga och rika)
 • Grupparbete - planscher
 • Hållbar utveckling - plocka skräp!
 • Kahoots (sammanfattning)
 • Skriva en text om länder/världsdeler

Grovplanering

v.42 Repetera karta, s. 12-17 + Världsdelarna s. 98-111

v.43 Jordens befolkning (tema FN-dag), s. 18-29

v.45 Jordens inre och yttre krafter, s. 31-43

v.46 Hållbar utveckling, s. 52-55

v.47 Hållbar utveckling & resurser, s. 56-59 

v.48 Resurser & Kunskapskontroll, s. 60-97

 

IKT och medier

https://www.so-rummet.se/kategorier/geografi

https://youtu.be/M6gWvjw6izM (kartor)

https://youtu.be/VJ0ZDxj51QU (plattektonik)

https://youtu.be/YZNPpGqPTQU (plattektonik)

https://youtu.be/YKbDSF0qYHc (vulkaner)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201527 (vulkaner)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%20%20455(erosion)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%20%20454 (tsunamis)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%201527 (vulkaner)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203256 (jordens inre och yttre krafter)

Beasts of the southern wild (spelfilm, hållbar utveckling): https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202520

https://online.seterra.com/sv (kartan - världsdelar och hav)

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/geografi/naturkatastrofer/vulkaner-och-jordbavningar (Begreppa - digitalt arbetsmaterial kring jordbävningar och vulkanutbrott)

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/geografi/klimatforandringar/vad-ar-hallbar-utveckling (Begreppa - digitalt arbetsmaterial kring hållbar utveckling)

https://www.inlasningstjanst.se/library/113276 (Jordens resurser - läroboken inläst)

https://www.ne.se/info/ (uppslagverk)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi åk 6

F
E
C
A
Naturresurser
Eleven kan inte på ett enkelt sätt beskriva olika naturresuser och var på jorden de finns, deras betydelse ,hur vi använder dem och hur vi kan använda dem på ett hållbart sätt.
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva olika naturresuser och var på jorden de finns, deras betydelse ,hur vi använder dem och hur vi kan använda dem på ett hållbart sätt.
Eleven kan på ett förhållandevis komplext sätt beskriva olika naturresuser och var på jorden de finns, deras betydelse ,hur vi använder dem och hur vi kan använda dem på ett hållbart sätt.
Eleven kan på ett komplext sätt beskriva olika naturresuser och var på jorden de finns, deras betydelse ,hur vi använder dem och hur vi kan använda dem på ett hållbart sätt.
Geografiska begrepp
Eleven kan ej använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska källor och källkritik
Eleven kan ej undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
Hållbar utveckling
Eleven kan ej resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
Levnadsvillkor
Eleven för inga resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven för ett resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven för ett resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Eleven för ett resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Krafter som formar jordytan
Eleven har ej grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och behöver visa det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.