Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning

Skapad 2020-09-23 16:27 i Ekkälleskolan Linköping
Grundskola F Matematik
Vi kommer alltid att möta på olika problem en del lätta och andra svåra att lösa men om vi försöker att vara kreativa, använda vår fantasi och våga pröva på olika sätt kan vi komma på bra lösningar. Här kommer du att få öva på problemlösning för att utveckla din problemlösningsförmåga.

Innehåll

 

Undervisning: Vi arbetar utifrån vår matematikbok: Favoritmatematik. Inledningsvis fokuserar vi på att uppfatta problemet och inte på hur det ska lösas.

 • här kommer vi att arbeta: I varje kapitel finns det en problemlösningsuppgift som på olika sätt knyter an till kapitlets matematiska innehåll
 •  

 

Bedömningsformer:

 •  
 •  

 

Det här ska du kunna efter att vi har jobbat med arbetsområdet:  Vi hoppas att du får öva på din förmåga att tänka kreativt, använda din fantasi och utveckla din förmåga att kommunicera och våga pröva din förmåga.

 •  

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: