Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande grammatik åk 4-6

Skapad 2020-09-23 21:10 i Modersmålsenheten Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Modersmål
Genom att jobba med grammatiken elever åk 4-6 ska lära sig modersmåls grundläggande struktur, följa språkliga normer i jämförelse med svenskan.

Innehåll

Vi kommer att träna på grundläggande grammatik (ordklasser-substantiv och verb i jämförelse med svenska språket /åk-4 

 -substantiv verb, adjektiv och pronomen i jämförelse med svenska språket./åk-5

-subjekt, predikat och uppbyggnad av meningarna./åk-6

-Vidare kommer vi att arbeta med synonymer ,motsatta ord, ordföljd med hänsyn att utrycka  känslor, kunskaper och åsikter och träna på uttal, betoning och samtalsmelodi./åk 4,5,6/

-Området  avslutas med skriftig prov./åk4,5/

Bedömning:

-Din förmåga att använda grundläggande grammatik i jämförelse med svenska för att kunna anpassa språket på bästa sätt, genom skriftliga prov och muntliga förhör.

-Din förmåga att kommunicera rätt (synonymer, motsatta ord, ordföljd) med bra uttal, betoning och samtalsmelodi. Bedömningen kommer att ske löpande under flera undervisnings tillfällen, genom olika övningar och läxförhör.

-Vidare ska du kunna iaktta likheter och skillnader inom grundläggande grammatik mellan bosniska/kroatiska/serbiska och svenska.

Uppgifter

 • Osnove gramatike

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Ml  E 6
 • Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
  Ml  E 6

Matriser

Ml
ML Att skriva (åk 1-6)

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Steg 4
6.Skriva olika slags texter med språklig variation
Strukturer
Visar förståelse för bilder, tecken och symboler
Skriver flera bokstäver och kopplar till bokstavsljuden
Skriver ord eller meningar och kortare texter
Skriver med egna ord en sammanhängande text
Språkliga drag
Skriver enkla ord till meningar med stor bokstav och punkt
Skriver berättande texter med enkla handlingar
Använder sig av texttypiska drag vid skrivande
Använder olika tekniker för att anpassa sin text till syfte och mottagare
Ämnesrelaterade ord och begrepp
Använder de flesta ord på ett enkelt sätt
Använder ord och begrepp ganska väl
Använder ord och begrepp på ett passande sätt för sammanhanget
Använder en variation av ord och begrepp på ett kreativt sätt
7. Använda regler för språkriktighet
Formar bokstäver på ett funktionellt sätt och skriver läsligt för hand/på datorn
Följer vanliga stavningskonventioner (stavningsregler)
Följer grammatiska reglerna för meningsbyggnad och interpunktion
Behärskar stavningsregler och grammatiska regler för meningsbyggnad och interpunktion
8. Föra resonemang om likheter och skillnader i språket
Jämförelser med svenskans bokstäver
Jämförelser med språkets struktur mellan modersmålet och svenska som t.ex. ljud, ordföljd, interpunktion, betoningar och stavningsregler
Jämförelser med meningsbyggnad med svenskan som t.ex. ordklasser och satsdelar
Reflekterar över likheter och skillnaden mellan modersmålet och svenskan för språk- användning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: