Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

(Individuellt val)Lastbilsmonterad kran (Goslal0)

Skapad 2020-09-24 08:39 i Malenagymnasiet Sjöbo
Gymnasieskola Godstransporter
(Individuellt val)Lastbilsmonterad kran Med behörighet att manövrera en lastbilsmonterad kran kan man arbeta med gods- eller timmerkranar. Kranarna delas upp i två kategorier: Timmerkranar oavsett storlek, och godskranar upp till 18 t/m tillhör den lättare klassen samt Godskranar över 18 t/m.

Innehåll

För att få utbildningsintyg från TYA krävs motsvarande kunskaper från gymnasieskolans kursplaner enligt nedan:

Arbetsmiljö och säkerhet 

Lastbilsmonterad kran  

Moment för kursen Lastbilsmonterad kran:

  • Utföra olika typer av lyft
  • Beräkning av lyftförmåga
  • Kassationsregler för lyftredskap
  • Lyftvinklar
  • Stabilitet
  • Tecken och signaler
  • Personlyft

Uppgifter

  • Plugga fordonsmonterad kran

  • Teori, Fordonsmonterad kran.

Matriser

Gos
Lastbilsmonterad Kran (Goslal0)

Nivå 0
Eleven har inte påbörjat kursen
Nivå 1
Eleven klarar översiktligt att beskriva de olika momenten
Nivå 2
Eleven klarar med viss säkerhet att utföra de olika momenten
Nivå 3
Eleven klarar självständigt med säkerhet att utföra de olika momenten
Krankonstruktioner,funktioner
Lastbilsmonterade kranars uppbyggnad och konstruktion för olika användningsområden.
Eleven har inte påbörjat momentet
Eleven beskriver översiktligt lastbilsmonterade kranars uppbyggnad och användningsområden.
Eleven beskriver utförligt lastbilsmonterade kranars uppbyggnad och användningsområden.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat lastbilsmonterade kranars uppbyggnad och användningsområden.
Krankonstruktioner,funktioner
Hydraulsystemets uppbyggnad och funktion med styrsystem och säkerhetsfunktioner.
Eleven har inte påbörjat momentet
Eleven beskriver översiktligt hydraulsystemets funktioner med styrsystem och säkerhetsfunktioner.
Eleven beskriver utförligt hydraulsystemets funktioner med styrsystem och säkerhetsfunktioner.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hydraulsystemets funktioner med styrsystem och säkerhetsfunktioner
Manövrering, uppställning
Manövrering och säkerhet vid lastningsmoment.
Eleven har inte påbörjat momentet
Eleven manövrerar med viss säkerhet lastbilsmonterade kranar och utför i samråd med handledare vanligt förekommande lastningsmoment.
Eleven manövrerar med viss säkerhet lastbilsmonterade kranar och utför efter samråd med handledare vanligt förekommande och ovanliga lastningsmoment.
Eleven manövrerar med säkerhet lastbilsmonterade kranar och utför efter samråd med handledare vanligt förekommande och ovanliga, även avancerade, lastningsmoment.
Manövrering, uppställning
Handhavande vid på- och avställning från fordonet. Uppställningsstabilitet och belastning vid lyftmoment för lastning och lossning av gods.
Eleven har inte påbörjat momentet
Eleven beskriver översiktligt stabilitet och belastning vid lyftmoment samt lyftmetoder och olika lyftredskap. Dessutom beskriver eleven översiktligt besiktningskrav för kranar samt personlig säkerhet och moment som kräver säkerhetsavstånd.
Eleven beskriver utförligt stabilitet och belastning vid lyftmoment samt lyftmetoder och olika lyftredskap. Dessutom beskriver eleven utförligt besiktningskrav för kranar samt personlig säkerhet och moment som kräver säkerhetsavstånd.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat stabilitet och belastning vid lyftmoment samt lyftmetoder och olika lyftredskap. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat besiktningskrav för kranar samt personlig säkerhet och moment som kräver säkerhetsavstånd.
Olika lyftmetoder
Lyftmetoder och användning av olika lyftredskap vid lastning och lossning av gods.
Eleven har inte påbörjat momentet
I arbetet väljer eleven i bekanta situationer lämplig lyftmetod och lämpliga lyftredskap.
I arbetet väljer eleven i bekanta och delvis nya situationer lämplig lyftmetod och lämpliga lyftredskap.
I arbetet väljer eleven i bekanta och nya situationer lämplig lyftmetod och lämpliga lyftredskap.
Säkerhet, skyddsutrustning
Säkerhetsavstånd vid arbete med lastbilsmonterade kranar. Personlig säkerhet och skyddsutrustning för kranförare.
Eleven har inte påbörjat momentet
Eleven använder skyddsutrustning enligt praxis. Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom och för lastbil, kran och utrustning. Eleven samarbetar för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med andra. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven använder skyddsutrustning enligt praxis. Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom och för lastbil, kran och utrustning. Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med viss säkerhet med andra. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven använder skyddsutrustning enligt praxis. Dessutom tar eleven ansvar för kundens egendom och för lastbil, kran och utrustning. Eleven samarbetar och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat samt kommunicerar med säkerhet med andra. Resultatet av elevens arbete är gott. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Underhåll av kran
Underhåll och tillsyn samt besiktningskrav på kranar.
Eleven har inte påbörjat momentet
Eleven utför i samråd med handledare enkelt underhåll och enkel tillsyn av kranarna.
Eleven utför efter samråd med handledare underhåll och tillsyn av kranarna.
Eleven utför efter samråd med handledare avancerat underhåll och avancerad tillsyn av kranarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: