👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träslöjd under åk 5

Skapad 2020-09-24 10:12 i Kristinedalskolan Stenungsund
Grundskola 5 Slöjd
Vi kommer att brodera i hårt material!

Innehåll

Under åk 5 kommer vi att "brodera i hårt material"

Vi kommer att leta inspiration utifrån oss själva och hitta bilder på nätet som vi sen skall överföra till ett hårt material. Sedan skall man borra på sin tavla, måla den och till sist brodera med garn.

Under lektionerna förväntar jag mig att man är uppmärksam, respekterar varandra och salen. Viss dokumentation kommer göra på lektionen men det kommer även finnas dokument upplagda i Classroom som skall fyllas i.

Man skall kunna följa instruktioner, utmana sig själv och göra sitt bästa. Eleven skall kunna använda de verktyg som krävs för att genomföra uppgiften.

Alla har ett ansvar för sitt eget arbete och att det går framåt. 

Varje lektion avslutas tillsammans med städning både sin egen plats och i övriga salen samt dokumentering. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6