👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Automata

Skapad 2020-09-24 11:45 i Duveds skola Åre
Grundskola 7 Slöjd
Människan är nyfiken, lekfull, klurig och intelligent. En automata fångar både äldres och yngres uppmärksamhet och väcker förundran hos betraktaren. I detta arbetsområde kommer du att få designa och tillverka en unik automata som utmanar din kreativitet. Du kommer också att få lära dig göra en arbetsritning som visar föremålet ur 3 vyer (s.k. europeisk vyplacering).

Innehåll

Förväntat resultatet

- Planera arbetet från idé till färdigt föremål

 

- Arbeta säkert och ändamålsenligt med verktyg, redskap och maskiner

 

- Kunna namnen på de flesta verktyg, begrepp och redskap som ingår i projektet

 

- Kunna göra en ritning i skala 1:1 i tre vyer

 

- Följa arbetsritningen i det praktiska arbetet

 

- Vara sparsam med material för vår miljö och ekonomi

 

- Dokumentera arbetsprocessens olika delar (slöjdprocessen)Undervisning

- Arbete på egen hand

- Diskussion om slöjdprocessen och vad de olika delarna handlar om

- Genomgångar av material, tekniker, verktyg, maskiner och hur de används

- Titta på instruktionsfilm

- Vi ska utforska och testa ytbehandlingsmetoder

- Egen dokumentation av slöjdprocessen i ”loggboken”

- Diskutera och utforska begreppet ”estetiska uttryck”

 

Examination

Skriftligt prov  – namn på verktyg, redskap och begrepp.

Vi lär oss namnen och innebörden av begreppen. Vi repeterar under flera lektioner. (möjlighet att göra muntligt prov (alternativt muntlig komplettering) erbjuds i de fall det behövs)

 

Muntlig och skriftlig värdering/analys av arbetsprocessen.

Den skriftliga Loggboken använder du till att dokumentera arbetsprocessen. I samband med den avslutande redovisningen sammanfattar du arbetsprocessen muntligt (enligt särskild checklista).

 

Det färdiga slöjdföremålet

Det färdiga slöjdföremålet är en viktig del av bedömningen. Den bär spår av hela arbetsprocessen och ger stöd åt ditt minne vid redovisningen.

Den speglar och indikerar:

- vilka val du gjorde

- vilka problem du råkade ut för och hur du löste dem

- hur du hanterade verktyg, redskap och maskinerBedömning

Varje lektion är en form av prov. Jag bedömer det jag ser dig göra i det praktiska och teoretiska arbetet. Jag kommer att titta på hur du gör de olika momenten, vilka begrepp du använder och hur mycket du kan göra på egen hand efter att du fått instruktioner. Jag kommer att ge dig ”återkoppling” så att du vet vilken nivå ditt arbete är på och hur du ska göra för att nå nästa nivå. 

 

Namn och begrepp att lära sig

- Slöjdprocessen

-idéutveckling

-överväganden

-framställning

-värdering

 

- centrumtappning

- anslagsvinkel

- strykmått

- passare

- elektrisk figursåg

- estetiskt uttryck

- syl

- diameter

- radie 

E

C

A

Idéutveckling och överväganden


(Planering)

Du söker inspiration när läraren säger till och du visar länkar i din loggbok.


Du blir inspirerad av andra och kopierar gärna andras idéer.


Läraren ger dig idéer och förslag som du använder.


Du gör enkla planeringar.
Du söker inspiration på egen hand och visar länkar i din loggbok.


Du inspireras av föremål och andras idéer men du kopierar inte andra.


Med lärarens hjälp gör du egna val.


Du planerar noggrant och väljer arbetssätt och metoder som är genomförbara.


Du löser ibland problem på egen hand.

Du söker inspiration och med hjälp av den utvecklar du egna idéer. Du visar flera relevanta länkar i din loggbok.


Du inspireras av föremål och former och du tillför egna idéer som förbättrar ditt projekt (du kopierar inte andras föremål) .


Du presenterar dina idéer för läraren och de är genomförbara. Du har förslag på metoder som fungerar väl.


Du har ofta lösningar på de problem du stöter på.

 

 

E

C

A

Framställning


(Genomförandet)

Läraren hjälper dig ofta att avsluta momenten (verktyg, maskiner, planering) så att arbetet skall gå framåt.


Du behöver hjälp för att lösa problem du stöter på. Läraren ger dig lösningar på problem.


Du följer instruktioner men behöver ibland hjälp för att avsluta momenten (verktyg, maskiner, ritning, planering).


Du löser problem ibland men behöver lärarens hjälp för att hitta de rätta lösningarna.


Du driver arbetet framåt och med lärarens hjälp testar du olika metoder.

Du följer instruktioner och testar olika metoder för att få bästa resultat.


Du experimenterar och ändrar tillvägagångssättet om det behövs.


För det mesta har du fungerande och korrekta  lösningar på olika problem.


Du genomför momenten på egen hand. 

 

E

C

A

Redskap och begrepp

Du använder verktyg, tekniker och maskiner på ett för det mesta fungerande och säkert sätt.


Du kan namnen på de flesta verktyg, redskap och tekniker som du använder.


Du mäter med hjälp av läraren.


Du kan såga på ett fungerande sätt.


Du borrar med hjälp.

Du har goda färdigheter. Oftast gör du arbetet på egen hand. Resultatet visar  att du hade kontroll.


Du kan namnen på de flesta verktyg, redskap och tekniker som du använder.


Du mäter oftast rätt.


Du sågar med säkerhet.


Du borrar med god precision.

Du har mycket goda färdigheter och arbetar på ett säkert och effektivt sätt. Resultatet visade att du hade stor kontroll. Du klarar av arbetet på egen hand.


Du kan namnen på de verktyg, redskap och tekniker som du använder.


Du kan mäta med stor noggrannhet.


Du sågar med stor noggrannhet och precision.


Du borrar med stor precision och noggrannhet.

 

 

E

C

A

Värdering


(Reflektion)

Du beskriver din arbetsgång från idé till färdigt föremål.

Du dokumenterar med bilder och text i loggboken.


Ibland talar du om vilka val du gör.


Du visar enkla samband mellan form, funktion, och kvalitet.


Du redovisar muntligt.

Du beskriver din arbetsgång från idé till färdigt föremål. Processen är tydlig.


Du dokumenterar regelbundet med bilder och text i loggboken.


Du talar om vilka val du gör


Du visar enkla samband mellan form, funktion och kvalitét.


Du talar om vad som är bra och dåligt med resultaten.


Du redovisar muntligt.

Du beskriver din arbetsgång från idé till färdigt föremål. Processen är mycket tydlig.


Du dokumenterar regelbundet med bilder och text i din loggbok.


Du motiverar dina val.


Du har en god uppfattning om hur form, funktion och kvalitet samverkar för slutresultatet.


Du talar om vad som är bra och dåligt med resultaten


Du redovisar muntligt

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

- Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

- Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

- Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

- Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

 

- Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.