Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ENTENR0 20-21

Skapad 2020-09-24 12:52 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Entreprenörskap
Ämne - Entreprenörskap Ämnet entreprenörskap är tvärvetenskapligt. Det har sin bas inom psykologi och företagsekonomi, men även andra kunskapsområden såsom retorik och juridik ingår. Med hjälp av begrepp, teorier, modeller och metoder från dessa områden behandlar ämnet företagsamhet i sociala, vetenskapliga, kulturella eller ekonomiska sammanhang.

Innehåll

Välkommen till kursen!

KLICKA HÄR för att komma till planeringen, den kan förändras under resans gång.

Har du missat en lektion så kollar du i lärloggen vad vi har gått igenom så att du kan hänga med i kursen, (eget ansvar) fråga dina kamrater, eller Disa och Maria om utförligare beskrivning om du så önskar.

Klicka HÄR

Power pointen kan vara bra att se flera gånger.

 

Film: "Starta UF-företag", ca 15 min" & "inspirationsfilm, ca 11 min ".

Länk till Starta-filmen är: https://vimeo.com/447768639

Och till inspirations-filmen är: https://vimeo.com/404531368

 

Globala mål:

https://www.youtube.com/watch?v=y9E89SjpsSg

 

 

Registrera UF företag:

https://ungforetagsamhet.se/gymnasieelev-personuppgifter

 

Följ länken för att se tips och tricks från Fröken UF, Lena Dahlin

https://www.lenadahlin.se/starta-uf-foretag-2020-10-saker-du-maste-ha-koll-pa/

 

Vad är en affärsidé? Tips och exempel från Visma:

https://vismaspcs.se/ditt-foretagande/starta-eget-foretag/fardiga-affarsideer

 

För att göra en logotyp tipsar vi om gratisprogrammet Canva.com, se länk

https://www.canva.com/logos/templates/

 

Affärsplan mall:

https://start.unikum.net/unikum/content/content/4bvc/6084141945-fcfb4bc8-81de-42e6-979b-05f84f6a22eb.docx

 

Samarbetsavtal:

http://www.kursplaneringen.se/files/SamarbetsavtalUF.pdf

 

 

Exempel på konstituerande styrelse möte:

http://www.kursplaneringen.se/files/UF_Konstit_Styrelsem.pdf

 

Dagordning för konstituerande styrelsemöte:

https://internetbank.swedbank.se/ConditionsEarchive/download?bankid=1111&id=WEBDOC-CID-2383423

 

Mall konstituerande styrelsemöte:

https://borlange-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/maria_byhlin_borlange_se/EdUEtH-CaHBLnoc9zfHAKzwBVT7pGtGhC-kPec0WGnawlw?e=6vrym7

 

 

Information till rådgivare om UF:

https://ungforetagsamhet.se/bli-radgivare

 

 

Information och blanketter från banken:

https://www.swedbank.se/foretag/ung-foretagsamhet.html

 

Logotyp tävling:

https://ungforetagsamhet.se/internal/arets-logotyp-i-dalarna-202021

 

Info om Draknästet:

https://ungforetagsamhet.se/internal/draknastet-dalarna-2020-formiddag

Uppgifter

 • Immaterialrätter

 • Immaterialrätter

 • Immaterialrätter

 • Siffror- delårsrapport

 • lagar och bestämmelser

 • Textdel- Delårsrapport

 • Siffror- delårsrapport

 • Textdel- Delårsrapport

 • Lagar och bestämmelser

 • Marknadsundersökning

 • Arbetsuppgifter i företaget

 • Arbetsuppgifter i företaget

 • Utvärdering Draknästet

 • Marknadsundersökning

 • Utvärdering Draknästet

Matriser

Ent
Entreprenörskap

1. Entreprenörskap

Uppgift: Entreprenörskap i fokus Entreprenörskapets innebörd
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
1:1
Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven redogör översiktligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
Eleven redogör utförligt, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
Eleven redogör utförligt och nyanserat, med hjälp av några exempel, för vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
1:2
Förståelse av vad entreprenörskapet innebär för individer, organisationer, företag och samhällen
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Dessutom diskuterar eleven översiktligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling
Dessutom diskuterar eleven utförligt sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling
Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat sambandet mellan entreprenörskap och samhällsutveckling

2. Projektplan

Löpande arbete muntlig loggbok
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
2:1
Förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel projektplan
Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel projektplan
Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad projektplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång
2:2
Förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven tar ansvar för och genomför i samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen.
Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett tillfredsställande sätt enligt planen.
Eleven tar ansvar för och genomför efter samråd med handledare projektet på ett gott sätt enligt planen.
2:3
Administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten
I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten
2:4
Problemlösning
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Dessutom identifierar och löser eleven i samråd med handledare problem som uppstår i projektet
Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår i projektet
Dessutom identifierar och löser eleven efter samråd med handledare problem som uppstår i projektet.
2:5
Ledarskap och grupprocess
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess.
Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess

2. Projektplan

Uppgift: Ledarskap, grupprocess och nätverkens betydelse
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
2:5
Ledarskap och grupprocess
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven för enkla resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess.
Eleven för välgrundade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess
Eleven för välgrundade och nyanserade resonemang om hur en grupprocess fungerar och vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess
2:6
Nätverkens betydelse
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Vidare redogör eleven översiktligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt
Vidare identifierar eleven nätverk för projektet samt redogör utförligt för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt.
Vidare identifierar eleven nätverk för projektet, skapar och samverkar i dessa samt redogör utförligt och nyanserat för vilken betydelse nätverk har inom olika projekt

2. Projektplan 5. Ekonomiska planer

Delårsrapport
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
2:1 Textdel
Förmåga att omvandla idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter för att starta ett projekt eller fiktivt företag
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven upprättar i samråd med handledare en enkel projektplan
Eleven upprättar efter samråd med handledare en enkel projektplan
Eleven upprättar efter samråd med handledare en genomarbetad projektplan samt reviderar vid behov planen under arbetets gång
2:3 Textdel
Administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
I arbetet följer eleven med viss säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten
I arbetet följer eleven med säkerhet rutiner för projektets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten
5 Kalkyl
Förmåga att använda företagsekonomiska metoder
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla ekonomiska uppföljningar
Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar
Eleven upprättar med säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar. Dessutom värderar eleven de ekonomiska resultaten med nyanserade omdömen

3. Marknadsföring

Uppgift: Marknadsföring Distanslektion 10/9. Enkätundersökning om sin affärsidé
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
3:1
Presentera och marknadsföra
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation.
Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation
Eleven marknadsför och presenterar med säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation
3:2
Utvärdera marknadsföringen
Utvärdera marknadsföringen
Eleven utvärderar med enkla omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.

3. Marknadsföring

Draknäste. Picha sin idé
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
3:1
Presentera och marknadsföra
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation.
Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation
Eleven marknadsför och presenterar med säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation
3.2
Utvärdera marknadsföringen
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven utvärderar med enkla omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering.
Eleven utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen och resultatet i en projektutvärdering samt ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras.

3. Marknadsföring

Logotype
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
3:1
Presentera och marknadsföra
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation.
Eleven marknadsför och presenterar med viss säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation
Eleven marknadsför och presenterar med säkerhet sitt projekt och anpassar marknadsföringen och presentationen till syfte, mottagare och situation

4. Lagar

Uppgift: Lagar och Produktskydd/ Immaterialrätter
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
4 Immaterialrätter
Kunskaper om hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven beskriver översiktligt hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser
Eleven beskriver utförligt hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur idéer och produkter skyddas genom lagar och andra bestämmelser

5. Ekonomiska planer

Test uppgift: Grundläggande ekonomi
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
5
Förmåga att använda företagsekonomiska metoder
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla ekonomiska uppföljningar
Eleven upprättar med viss säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar
Eleven upprättar med säkerhet ekonomiska planer samt genomför enkla beräkningar och enkla och strukturerade ekonomiska uppföljningar. Dessutom värderar eleven de ekonomiska resultaten med nyanserade omdömen

6. Utvärdering

Uppgift: Bedöma den egna förmågan i projekt UF
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Välutvecklat
6 Utvärdera UF projektet
Förmåga att avsluta och utvärdera ett projekt eller fiktivt företag
Har ännu inte uppnått kunskapskravet för godkänt inom detta område.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: